До края на месеца се чака решение за спрените европари за регионално развитие

До края на септември се очаква одитният орган да се произнесе за спрените напълно от Брюксел пари по Приоритетна ос 3 на оперативната програма "Регионално развитие", по която в момента средства се изплащат само от държавния бюджет. Също до края на месеца българската страна ще изпрати становище до ЕК по отстранените в предварителния одитен доклад нарушения, допуснати от бенефициентите. Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие в петък след среща в Брюксел на вицепремиера по икономическите въпроси и регионален министър Екатерина Захариева с еврокомисаря по регионалното развитие Йоханес Хаан.

Двамата, заедно с транспортния министър Николина Ангелкова, са обсъдили актуалното състояние на оперативните програми "Регионално развитие", "Околна среда" и "Транспорт и транспортна инфраструктура" и възможностите за отблокиране на спрените по някои от програмите средства. Захариева е отчела напредък по плана за действие за изпълнение на всички корективни мерки, посочени в одитния доклад на ЕК, в частта на процедурите за контрол на обществените поръчки и подобряване на капацитета на Управляващия орган и на бенефициентите по Оперативна програма "Регионално развитие".

По отношение на Оперативна програма "Околна среда" България ще изпрати в най-скоро време своята официална позиция в отговор на писмото на ЕК с препоръки за системите за управление и контрол, посочват от пресцентъра на регионалното министерство.

На 28 август ЕК е изпратила писмо с допълнителни изисквания и препоръки в резултат на проведената през май одитна мисия на ЕК в България. Участниците в срещата са постигнали съгласие, че е възможно да се приложи предложената от ЕК плоска финансова корекция в размер на 9.5 процента, допълва ведомството.

По ОП "Транспорт" са били обсъдени приоритетите на програмата за периода 2014-2020 г. с цел финализиране на преговорите и подаването ѝ за одобрение в ЕК. От особена важност е автомагистрала "Хемус" да бъде включена за финансиране в оперативната програма в нейната цялост /от Ябланица до Шумен/, посочват от МС. Относно сегашния програмен период е било потвърдено, че няма риск от загуба на средства за настоящата година. ЕК е изразила удовлетворение, че са намерени средства за съфинансиране на железопътните проекти и е приветствала взетите превантивни мерки по проектите с висок риск.

В рамките на разговора е била дискутирана също и подготовката за следващия програмен период по ОП "Региони в растеж". Бил е постигнат напредък по въпроса за 28 града от ниво 4 /малки населени места/, при условие, че се спазва конкурентният принцип при избора на проектите, с цел постигане на растеж, създаване на работни места и запазване на демографския потенциал.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?