До края на века щетите от наводнения в ЕС може да стигнат 100 млрд. евро годишно

До края на века щетите от наводнения в ЕС може да стигнат 100 млрд. евро годишно

Европейската сметна палата (ЕСП) представи оценка за изпълнението на европейските изисквания за предотвратяване на наводненията. Според документа остават големи предизвикателства за съобразяване с изменчивостта на природата, при застраховането срещу наводнения и в дейността на земеделците.

В Европа от 1985 г. наводненията са зачестили. През последните години са отчетени два пъти повече внезапни наводнения със среден до голям мащаб, отколкото в края на 80-те години на ХХ век. С изменението на околната среда в страните от ЕС се наблюдават по-проливни валежи, по-силни бури и покачвания на морското равнище. Според Европейската агенция за околната среда последиците, причинени от прииждане на реки, от дъждове и от покачване на водата край бреговете на Европа, ще се утежнят заради повишената честота и мащаб на наводненията.

Проучвания очертават вероятност валежите в Европа да станат по-силни, а морското равнище да продължава да се покачва. Прогнозира се, че щетите, причинени от наводнения, могат да нараснат до 20 млрд. евро годишно до 2020 г., 46 млрд. евро годишно до 2050 г. и 98 млрд. евро годишно до 80-те години на XXI век, уточнява ЕСП.

ЕСП провери дали предотвратяването, защитата и подготвеността за наводнения са били основани на оценка и дали използваният подход е имал положителен принос. Били са извършени проверки в Словения, Италия, Испания, Португалия, Румъния, България, Австрия, Чехия и Холандия. Отчетено е подобрено съгласуване между държавите и Европейската комисия, в обмена на знания и опит. Всички посетени държави са започнали изпълнението на изискванията. В действията, свързани с наводненията, са открити слабости при разпределянето на средствата. Източниците на финансиране са частично определени и осигурени, трансграничните инвестиции са ограничени и средствата не са разпределяни според задачите, пише в документа.

Повечето държави са използвали оценки на разходите и ползите, за да постигнат най-добра икономическа изгода от проектите. ЕСП е установила слабости в използването на средствата. Две трети от посетените държави са насочили своите мерки към проекти за природосъобразна инфраструктура и това е добър икономически подход за ограничаване на опасността от наводнения. Посетените държави взели под внимание въздействието на измененията в природата върху мащаба, честотата и мястото на наводненията. Те основно са използвали данни за минали години, което крие опасност да не бъдат взети предвид бъдещите метеорологични условия.

Палатата препоръчва на ЕК да провери дали държавите са подобрили отчетността при подготовката си за предотвратяване на наводнения; да оцени дали са изяснили финансовите източници, с които да покрият произтичащите разходи; да съфинансира само мерки, предвидени на основата на измерими и подходящи показатели като оценка на разходите и ползите; да провери дали държавите са предвидили мерки за подобряване на познанията, необходими за разбиране на въздействието от промените в околната среда; да провери дали държавите са предвидили действия за повишаване на осведомеността на обществото за ползите от сключването на застраховки срещу наводнения.

Споделяне

Още от Европа

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?