До края на юни правителството ще предложи нов закон за обществените поръчки

До края на юни междуведомствена работна група с председател Севдалин Мавров трябва да изготви нов проектозакон за обществените поръчки, съобщи председателят на Агенцията за малки и средни предприятия Ангел Деспотов.

Проблемите при прилагането на съществуващия закон за обществените поръчки (ЗОП) беше тема на вчерашната дискусия с представители на бизнеса и на държавната администрация, каза Ангел Деспотов.

По думите му бизнесът настоява за промяна в съществуващата практика при прилагането на ЗОП и изготваяне на правилник, който да конкретизира механизмите за прилагането на закона.

Практиката показва, че всеки може да спре тръжна процедура по ЗОП като пусне жалба, но няма кой да разгледа тази жалба, когато тя е основателна. Като недостатък на ЗОП представителите на бизнеса са посочили процедурите по обжалването.

Те настояват така да се формулират условията за подаване на жалби, че да не се допуска "тактическо" или "недобросъвестно" проваляне на търгове. Бизнес организациите предлагат фирмите, които са провалили изпълнението на обществени поръчки, да стават публично известни и да не се допускат до следващи участия в конкурси.

По БТА

Още от Бизнес