До средата на август почва изготвянето на кадастър на София

До средата на август почва изготвянето на кадастър на София

Агенцията по кадастър ще възложи изготвянето на кадастрална карта на София до месец, месец и половина, съобщи в четвъртък изпълнителният директор на агенцията Цветен Боев. Първите административни райони на столицата, от които ще започне подготовката на кадастралната карта ще са Витоша и Панчарево, поясни той. Паралелно с тях ще започнат процедурите и в комплексите “Люлин” и “Младост”.

От Столична община се очаква първичната информация за посочените райони под формата на специализирани карти, за да се пристъпи към обявяването на процедурите.

Изготвянето на кадастралната карта на столицата ще започне с пари от Световната банка, уточни изпълнителният директор на Агенцията по кадастър. Завършването ѝ ще стане с бюджетни средства. Според предварителния план процедурите трябва да завършат към 2009 година.

С кадастрална карта са обхванати 20 на сто от територията на страната, поясниха от агенцията. Това са райони с активен пазар на недвижими имоти и земя. С цифрова кадастрална карта е обхванато цялото Черноморско крайбрежие, зимните курорти и повечето от големите областни центрове на страната. Именно в тези райони е и големият инвеститорски интерес. Агенцията по кадастър е оцифрила действащи кадастрални планове за около 32 процента от територията на страната.

До момента са описани около 2 млн. имоти, а до приключването на проекта по заема със Световната банка през 2008 година, ще бъдат включени общо 3 млн.имоти в тези най-активни територии на пазара на недвижими имоти.

Изпълнителният директор на Агенцията по кадастър Цветен Боев уточни, че до края на проекта, служителите от държавната структура ще насочат усилията си основно в по-доброто обслужване на гражданите. Те са сключили споразумения с общинските ръководства на трите най-големи града в страната – София, Пловдив и Варна, за поддържане на кадастъра и предоставяне на съвместни услуги на гражданите.

При последната проверка на Световната банка е отчетено, че двете държавни агенции – Агенцията по кадастър към Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, ангажирани по проекта, си взаимодействат все по-добре.

Вече се работи по първата информационна система у нас, в която трябва да се интегрират двата типа различни данни за имотите – чисто географските данни за имота, които се съдържат в кадастралната карта, и данни за ипотеки и евентуални предишни сделки с имота. Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Димитър Цветанов поясни, че при проверката на имота постепенно ще  преминава от личната партида (данните за собственика – име и ЕГН) към имотната партида – т.е. чрез данните за имота да излиза информация за броя на собствениците и евентуални тежести, с които те са го обременили.

Първата такава информационна система у нас трябва да заработи до края на проекта. В момента чрез Интернет могат да се правят справки само за София, уточниха специалистите.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?