Добрев обяви за измама конкурса за нефт и газ в блок "Силистар"

Като нагласен и измамен бе определен от министъра на икономиката Делян Добрев конкурсът за търсене на нефт и газ в блок "Силистар" в дълбоките води на Черно море, спечелен в началото на 2011 г. от компанията "Ледербел", в която участва собственикът на фирмата "Фронтиер" Красимир Георгиев. В публикувана в петък стенограма от редовното заседание на кабинета Добрев обяснява на колегите си резултатите от проверка на държавната финансова инспекция на конкурса, чиито резултати се обжалват във Върховния административен съд от останалите трима участници – българските "Овергаз Инк" и "Проучване и добив на нефт и газ" и американската "Интегрити тауърс".

Още миналата седмица Добрев обясни, че вероятно ще бъде обявен нов конкурс за блока, тъй като "Ледербел" няма финансова възможност да извърши проучванията и е трябвало въобще да бъде отстранена от процедурата.

От сегашните разяснения на министъра става ясно, че самите членове на комисията, оценявала офертите на кандидатите, са извършили редица нарушения.

"При финансовата инспекция е установено, че членовете на комисията са попълнили своите оценки за класиране на кандидатите един или два дни преди да са били запознати с офертите, респективно преди да са били отворени офертите на заседанието на 10 септември 2010 г.", разказва на колегите си Добрев.

Той допълва, че друг член на комисията пък оценил офертите 20 дни след последното заседание на конкурсната комисия, което е след като вече е направено класирането. "Действията на членовете на конкурсната комисия могат да бъдат определени като индикатори за измама по смисъла на параграф 1, точка 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция, тъй като същите представляват белези, от които може да се направи обоснован извод за преднамерено, невярно или неточно представяне на фактите", посочва Добрев.

Той припомня, че "Ледербел" не притежава никакви активи, освен 1000 лв. на сметка, и внесен капитал от 5 хил. лв. "В тази връзка не са известни критериите, които комисията е приела, че дружеството е представило доказателства за наличие на управленски и финансови възможности за извършване дейността, предмет на конкурса, респективно как "Ледербел БГ” ЕООД е допуснато до участие и впоследствие класирано на първо място", коментира министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Според него в конкурса са "допуснати съществени нарушения, поставящи под съмнение безпристрастността и обективността на работата на конкурсната комисия, респективно, спазване на принципите за прозрачност, публичност и конкуренция в проведената процедура по предоставяне на разрешение за търсене и проучване".

Той казва още, че указанието на финансовата инспекция е "да се прецени необходимостта от преразглеждане" на решението, с което правителството позволява на "Ледербел" да търси нефт и газ в "Силистар".

"Аз не знам дали за това да не се сезира и прокурор", включва се премиерът Бойко Борисов. "Преценете – ако юристите кажат, дайте и на прокуратурата да си кажат мнението", нарежда той. "В края на краищата, като влязат точките на заседанието и колегите ги гласуват, те не могат да вникват във всичките тези параметри, които четеш сега и всъщност министърът, който внася точката, носи пряката отговорност", допълва Борисов, препращайки към предшественика на Добрев Трайчо Трайков, който след отстраняването му през март се оказа главният виновник за част от проблемите в икономиката и енергетиката.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес