Догодина електронен БУЛСТАТ ще приема денонощно регистрации

Догодина електронен БУЛСТАТ ще приема денонощно регистрации

Регистърът на фирми БУЛСТАТ от 1 януари 2016 г. да стане напълно електронен и да приема денонощно заявления и искания на дружествата, предвиждат поправки в закона за БУЛСТАТ, публикувани на сайта на Министерство на правосъдието за обществено обсъждане във вторник. За онлайн справките вече няма да се плаща, а държавна и местна администрация и банките ще ползват директно данните в регистъра и няма да искат писмени справки от фирмите за актуалното им състояние.

Предвижда се водене на дело в електронна форма за всяка регистрирана фирма, в което ще се съдържат всички документи по регистрацията му. Новата опция ще позволи онлайн приемането на заявления и искания практически без прекъсване - 24 часа, 7 дни в седмицата. Разглеждането им ще се извършва в законово определения еднодневен срок.

Освен това вече достъпът до информацията от БУЛСТАТ през интернет ще е безплатен. В момента юридическите и физическите лица плащат между 10 стотинки и лев за получаваната след регистрация информация, достъпна през интернет.

Единствено за извършваните от служител на Агенцията по вписванията писмени справки и за издаваните удостоверения ще се дължи държавна такса.

За намаляване на административната тежест за гражданите държавни органи, общините, местната администрация, обществени организации, включително банките вече ще проверяват служебно вписаните в БУЛСТАТ обстоятелства за конкретното лице и няма да искат от тях писмени справки или удостоверения. Дори при участие в обществени поръчки вече ще е достатъчно посочването на единния идентификационен код по БУЛСТАТ и по него възложителите ще си събират нужната им информация.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?