Догодина трябва да бъдат рециклирани 10% от старите гуми у нас

Догодина трябва да бъдат рециклирани 10% от старите гуми у нас

Търговци и сервизи ще бъдат длъжни да приемат за обезвреждане и рециклиране старите гуми, предвижда одобрен в сряда от правителството проект на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми. С нея трябва да се постигнат европейските цели за оползотворяване на старите гуми, така че да може суровината от тях да се използва повторно.

Освен това всички, които пускат на пазара гуми, ще трябва да се впишат в електронен регистър в Изпълнителната агенция по околната среда.

Страната ни трябва през следващата година да рециклира и регенерира не по-малко от 10 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати на българския пазар. Година по-късно количествата нарастват на поне 20 процента, а през всяка следваща година до 2020 г. - рециклираните количества трябва да се увеличават с по 5 процента, достигайки половината от пуснатите на пазара количества гуми, уточниха от Министерството на околната среда и водите. Общата цел за оползотворяване е 65 на сто.

Задълженията за рециклиране на старите гуми ще осигурят възможности за развитие на производства, чиято основна суровина са материалите, получени от излезли от употреба гуми.

Хората ще могат да предават старите си гуми при всички търговци, включително и мобилните сервизи за гуми.

Споделяне

Още от Бизнес