Догодина Здравната каса ще плаща за 120 клинични пътеки

120 клинични пътеки в болничната помощ ще бъда заплащани от Здравната каса от 1 януари 2005 г. Това е залегнало в Националния рамков договор за здравеопазване през 2005 г., който бе подписан в понеделник от министъра на здравеопазването Славчо Богоев и от управителните съвети на Българския лекарски съюз и на Съюза на стоматолозите.

Според действащия рамков договор касата заплаща 81 клинични пътеки за 1500 диагнози в болничната помощ.

За следващата година са въведени нови пътеки за педиатрията, за диагностиката и лечението на недоносени бебета и за лечение на онкологични заболявания у деца.

Нови клинични пътеки има и в областта на вътрешните болести, урологията, кожните заболявания, неврологията и ортопедията. За първи път Здравната каса ще поеме заплащането на скъпи консумативи като протези и имплантанти.

На преглед при зъболекар само със здравната книжка

Пациентите ще посещават стоматолог, само като носят здравноосигурителната си книжка и удостоверение за актуален здравноосигурителен статус, съобщи д-р Николай Шарков, зам.- председател на Съюза на стоматолозите след подписването на рамковия договор за 2005 г.

още

Новият лекарствен списък на касата включва медикаменти за лечение на по-голям брой заболявания при по-ниско заплащане от страна на пациентите.

В извънболничната помощ е залегнало подобряване на лечението на захарния диабет. По-голямо внимание ще се обръща на бременните, като касата ще заплаща още една задължителна ехография през първите три месеца на бременността.

В рамковия договор е залегнал и механизъм за прекратяването му, ако бъде установено неизвършване на предвидени дейности.

Лекарите ще отчитат по електронен път извършената от тях дейност след половин година, съобщи след подписването на рамковия договор Кирил Ананиев, председател на Управителния съвет на касата.

Заплащането по капитация (за записан брой пациенти в пациентската листа на общопрактикуващия лекар) ще бъде увеличено след влизането в сила на договора, обясни д-р Иван Букарев, директор на Здравната каса.

Досега по такъв начин се отчитат само около половината от общопрактикуващите лекари, по-малък е броят на специалистите от извънболничната и болничната помощ и на стоматолозите, допълни д-р Букарев. Останалите лекари предават отчетите си в касата на хартиен носител, добави той.

Въвеждането на електронния носител беше една от причините, заради която УС на касата и Лекарският съюз не успяха да се споразумеят при преговорите за рамковия договор за тази година. Основен аргумент на съсловната организация беше липсата на готовност на лекарите за подобно отчитане.

Не мога да се ангажирам с конкретен срок, но вероятно от средата на идната година електронният отчет ще стане задължителен за всички лекари, каза Ананиев.

Заплащането по капитация ще бъде увеличено и при трите диференцирани възрастови групи. Лекарите ще получават от касата по 0,93 лв. за пациент до 18-годишна възраст, по 0,70 лв. за пациент между 18 и 65-годишна възраст и по 1,02 лв. над 65-годишна възраст, допълни д-р Букарев. По думите му плащането по капитация е завишено средно със 7-20% в сравнение с досега действащия рамков договор за 2003 год.

Увеличаването на плащането отчита инфлацията, допълни д-р Букарев.

Още от България