Договорени са обновените европравила, засягащи "Северен поток 2"

Германия ще може да позволи изключение, но със съгласието на ЕК

Договорени са обновените европравила, засягащи "Северен поток 2"

Евродепутатите и държавите членки на ЕС са постигнали предварителна неофициална договореност във вторник вечерта по новите правила, определящи ясна регулаторна рамка за експлоатация на газопроводи в рамките на ЕС и от държави извън ЕС, съобщиха от Европейския парламент в сряда.

Миналата седмица постоянните представители на страните членки в ЕС даде мандат на Председателството на Съвета на Европейския съюз да започне преговори с Европейския парламент за промяна на газовата директива, която ще засегне проекта за разширяването на газопровода от Русия до Германия по дъното на Балтийско море "Северен поток", но по-скоро проформа.

Правилото, че собствеността на газопреносната инфраструктура трябва да бъде отделена от тази на транспортирания газ, вече ще се прилага и за тръбопроводите от трети държави, влизащи в Евросъюза. Ще се допускат обаче изключения за съществуващи и нови газопроводи, които ще са от компетенциите на страната членка, на чийто територия влиза тръбата от страна извън ЕС. Ако газопроводът продължава и в други държави от ЕС, предоставянето на това изключение от европейските изисквания трябва да бъде съгласувано и с тях, но последната дума за дерогацията ще е на Европейската комисия.

Това означава, че Германия ще може да разреши освобождение на "Газпром" и "Северен поток 2" от новите правила, но с благословията на Брюксел.

"Много хора искаха тези преговори да се провалят, тъй като без това споразумение правилата на ЕС не биха били приложими за газопроводи от страни извън ЕС. С днешната сделка всички бъдещи газопроводи от страни извън ЕС, включително "Северен поток 2“, ще трябва да спазват правилата на ЕС. Това винаги е била основната цел на Европейския парламент и аз съм доволен, че днес това е потвърдено в споразумението със Съвета“, коментира докладчикът по темата Йежи Бузек (ЕНП, Полша), цитиран от пресслужбата на ЕП.

Комисията може също така да позволи на държава членка да започне газови преговори с държава извън ЕС, освен ако не прецени, че това е в противоречие с правото на ЕС или в ущърб на конкуренцията и сигурността на доставките. Преди да подпише такова споразумение, държавата членка ще е длъжна да уведомява Комисията за текста на споразумението и може да го подпише след разрешение от Брюксел.

Европейският парламент включва в текста разпоредба, че при никакви обстоятелства споразумение между държава членка и държава извън ЕС не бива да води до забавяне на прилагането на тази директива. Държавите членки ще разполагат с девет месеца, за да приведат своето национално законодателство в съответствие с нея.

При съществуващи тръбопроводи (свързани с мрежата на ЕС преди влизането в сила на настоящата директива) държавата членка, в която се намира първата входна точка на тръбопровода, може да се отклони новите правила, при условие че тази дерогация не е в ущърб на конкуренцията в ЕС. Държавите членки могат да вземат решение за дерогация в рамките на една година след влизането в сила на директивата. Ако тръбопроводът е разположен на територията на повече от една държава членка, то първата се консултира с останалите, преди да предостави такава дерогация, обясняват от ЕП.

Предстои постигнатото споразумение да бъде одобрено от Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и от пленарната зала на ЕП, а също така и от Съвета на ЕС.

Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването ѝ в Официалния вестник на ЕС.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа