Доходът за детски надбавки се вдига с 10 лв.

Отхвърлено бе преотстъпването на 20% от данък общ доход на общините

Доходът за детски надбавки се вдига с 10 лв.

С 10 лв. се повишава се подоходният критерий за получаване на детски надбавки с 10 лв. През следващата година при средномесечен доход за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на 410 лева на член от семейството, детските надбавки ще се отпускат в пълен размер, а при средномесечен доход от 410 до 510 лева - помощта ще се отпуска в размер на 80 на сто.

Това решиха депутатите при приемането на второ четене на Бюджет 2020.

Месечният размер на детските надбавки обаче се запазва същият като през 2019 г. В момента той е 40 лева за едно дете.

Георги Гьоков от БСП посочи, че подоходният критерий препятства голяма част от семействата да получават помощи за деца. По думите му вдигането на този критерий с 10 лева едва ли е нещо значимо предвид повишаването на минималната работна заплата.

Депутатите утвърдиха обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 350 млн. лв. По предложение на ГЕРБ първоначално заложената сума беше завишена с 30 млн. лева - от 320 на 350 млн. лева.

Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител, става 610 лв. от 1 януари 2020 г., реши още парламентът.

Депутатите отхвърлиха предложението на БСП една пета от данък общ доход и една десета от ДДС да остава в общините.

Средствата за местната власт догодина се увеличават с около 500 млн. лв., като това се дължи основно да вдигане на средствата за делегираните от държавата дейности. Догодина за тях са предвидени общо 3.65 млрд. лв.

Общата изравнителна субсидия ще е 307 млн. лв., трансферът за зимно поддържане и снегопочистване – 43 млн. лв., а целевата субсидия за капиталови разходи – близо 200 млн. лв.

Депутатите продължават гласуването на текстовете в закона за държавния бюджет за 2020 г.

Споделяне

Още от Бизнес