Доходите на българина растат по-бързо от харчовете му

Храна и битови сметки поглъщат половината от домакинските бюджети

Доходите на българина растат по-бързо от харчовете му

Разходите за храна и плащане на комуналните сметки – ток, вода, телефон, продължават да растат и през второто тримесечие на 2012 г., като поглъщат над половината от доходите ни. Освен това българинът харчи повече и за цигари, алкохол и транспорт. Единствено разходите за облекло и обувки се запазват на същото ниво спрямо година по-рано.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за доходи, разходи и потребление на домакинствата за второто тримесечие на годината, публикувани в четвъртък.

 

Тенденцията е положителна, след като според данните за 2011 г. ръстът на харчовете е изпреварвал този на приходите.  

 

Ръстът на доходите изпреварва този на разходите

 

Ръстът на доходите е изпреварил този на разходите през второто тримесечие на годината, показват данните на НСИ. Общият доход средно на лице от домакинство е бил 1071 лева, докато разходите му са били 967 лв. в периода април- юни 2012 г.

 

Спрямо същия период на 2011 г. средният доход се е повишил с 13.8%, докато харчовете са се увеличили с 11.2%.

 

Работната заплата остава основният източник на финансови постъпления на домакинствата. Тя формира 54.5% от общия доход. Доходите от работна заплата през второто тримесечие на 2012 г. средно на лице от домакинството е 583 лв., което е с 18% повече спрямо същото тримесечие на 2011 г.

 

Пенсиите са вторият по значение източник на доход на българските домакинства. Относителният им дял в общия доход намалява с 3.3 процентни пункта и съставлява 26.7% от него. През второто тримесечие на годината доходите от пенсии са нараснали в номинално изражение с 1.4% спрямо същото тримесечие на предходната година и достигат 286 лв. средно на едно лице.

 

Доходите от самостоятелна заетост се увеличават с 0.4% и достигат 81 лева през второто тримесечие на 2012 г. Те представляват 7.6% от структурата на общия доход.

 

Без промяна са доходите от социално осигуряване и социални помощи, а приходите от собственост намаляват.

 

Всеки втори лев отива за храна и битови сметки

 

Разходите за храна и битови сметки заемат най-голям дял от всички разходи и достигат 51.3%. Най-много българските домакинства харчат за храна и безалкохолни напитки. Тези разходи нарастват с 34.5% през второто тримесечие на годината спрямо същия период на 2011 г. и достигат 333 лв. на едно лице.

 

Българинът е увеличил консумацията на плодове с половин килограм повече спрямо година по-рано и вече изяжда по 6.4 кг плодове на месец. Ръст на потреблението се отчита и при киселото мляко - от 7.3 на 8.4 кг и на сиренето - от 2.9 на 3.1 кг. За сметка на това се ядат по-малко хляб и тестени изделия и спадът е от 26.2 на 24.9 кг.

 

Разходите за дома - вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане, се повишават от 135 лв. на 162 лв. за година.

 

За здраве българинът е давал по 51 лв. в периода април – юни, като няма разлика спрямо година по-рано. Без промяна са и средствата, които сме отделяли за облекло и обувки – средно по 28 лв. на човек.

 

За сметка на това с над 14% сме харчили повече за алкохол и цигари, като средно на човек разходите възлизат на 44 лв.  

Споделяне

Още от България