Доходите на домакинство през ноември са били 473 лв., разходите – 467 лв.

Средният доход на българските домакинства през ноември 2005 г. е бил 472,80 лв., а разходът – 467,13 лв. Това показват данните на Националния статистически институт за доходите и разходите на населението, огласени в понеделник. През ноември 2004 г. доходите на домакинство са били средно 451,84 лв., а разходите – 435,87 лв.   

Средният доход на човек през ноември 2005 г. е бил 187,22 лв., а разходът – 184,98 лв. Година по-рано доходът е бил 176,43 лв., а разходът – 170,20 лв.

Съпоставката на доходите и разходите на домакинство и сравнението им с година по-рано показва, че през ноември м. г. хората в едно семейство са имали малко над 5 лв. спестени, а същия месец на 2004 г. свободните средства са им били близо 16 лв.

Анализът на доходите показва, че през разглеждания месец структурата на доходите в България се запазва от предните месеци и години. Най-голям е делът на доходите, формирани от работна заплата – 47,9% срещу 44,4% за същия месец на 2004 г., от пенсии – 24,7% спрямо 24,4% през 2004 г., от лично стопанство – 8,1% срещу 9,2% през ноември 2004 г.

Разбивката на разходите сочи, че през ноември 2005 г. 39,5% са отишли за храна срещу 39,1% през същия месец година по-рано. Същевременно справката за потребяваните хранителни стоки за разглеждания месец показва, че освен незначително увеличаване на хляба и колбасите, консумацията на всички останали продукти остава същата или леко намалява. Следователно отделените повече  средства за храна са отишли за компенсиране на поскъпването на храните.

Според статистиката средствата, отделяни за алкохол и цигари от домакинствата, леко са намалели през миналия ноември (5% от всички разходи), сравнено с ноември година по-рано (4,4%). Същевременно делът на парите за здравеопазване са се увеличили с половина процент от 4,5% през ноември 2004 г. на 5% през ноември 2005 г.

Според статистиката всеки българин е изял миналия ноември 10,1 кг. хляб, 1,9 кг. месо, 10 яйца, 2 кг. кисело мляко или близо 5 кофички, 1,7 л прясно мляко, 2,7 кг. плодове, 3,4 кг. зеленчуци, 800 грама захар.      

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?