Доходността по 10.5-годишните ДЦК стигна 3.79%

За четвърти път тази година Министерството на финансите (МФ) преотвори емисия 10.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 3 юли 2023 г.

На проведения от Българска народна банка (БНБ) аукцион в понеделник бяха предложени книжа за 50 млн. лв. Постигната средна доходност бе 3.79%, като тя е най-висока в сравнение с доходността на емисията на предишни аукциони. На първия аукцион за годината през януари тя бе 3.43%.

Единствено на аукциона през юли средната годишна доходност бе по-висока - 4.01%, но тогава търгът пропадна поради технически проблем.

Подадените в понеделник поръчки бяха за 114.35 млн. лв. Коефициентът на покритие достигна 2.29.

След преотварянето на емисията на 7 октомври 2013 г. общият ѝ обем в обръщение достигна 250 млн. лева, съобщиха от Министерството на финансите.

От сайта на БНБ пък става ясно, че участие в търга са взели отново 13 първични дилъра на ДЦК.

Най-голямо количество ДЦК отново отива за банките – 42.37%. Следват застрахователните дружества – 29.12%, пенсионните фондове с 18.44 на сто. Инвестиционните посредници и други инвеститори си разделят съответно 3.83% и 6.24%.

Постигнатата доходност по българската дългосрочна облигация е под доходността на книжата със сходен матуритет на редица държави членки на Европейския съюз и региона: Турция (8.81%), Словения (6.64%), Португалия (6.27%), Унгария (5.86%), Румъния (5.30%), Италия (4.15%), Литва (4.20%), Испания (4.13%) и Латвия (3.89%).

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?