Доходността по 2.5 годишните ДЦК нарасна близо два пъти

Доходността при емитирането на държавни ценни книжа остава висока (ДЦК), като при поредното отваряне на емисията от 2.5 годишните отбеляза близо двоен ръст.

Държавните облигации поскъпнаха рязко заради политическата и икономическата нестабилност след оставката на правителството на Пламен Орешарски, което след емитираните на 1 юли над 1.2 млрд. лв. на вътрешния пазар в подкрепа на ПИБ отмени останалите аукциони за месеца.

На 25 август Министерството на финансите е преотворило за трети път емисията две и половина годишни ДЦК с номинал 50 млн. лв., като постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 1.51%, съобщиха от ведомството на министър Румен Порожанов.

За сравнение при първото преотваряне на емисията на 19 май беше постигната доходност от 0.83%, но вторият аукцион на 23 юни беше отменен от Министерството на финансите.

Емисията 2.5 годишни ДЦК беше емитирана на 26 март 2014 г., като постигнатата доходност тогава беше 1.07%. Падежът на емисията е на 26 септември 2016 г.

На провелия се аукцион в понеделник от страна на участниците е отчетен висок интерес, като общият размер на подадените поръчки е достигнал 161.1 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 3.22, посочват от Министерството на финансите.

Близо половината от емитираните на аукциона 50 млн. лв. ДЦК са придобили банките (49%). Едната трета са отишли в пенсионните фондове (32.38%), следвани от гаранционни и доверителни фондове (15.83%) и застрахователните дружества (2.79%).

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 154 базисни пункта. Постигнатата доходност е под тази на облигации със сходен остатъчен матуритет в национална валута на редица държави от ЕС и региона: Полша (2.30%), Румъния (2.72%), Унгария (2.77%), Хърватия (2.76%) и Турция (9.11%).

През септември служебният кабинет ще емитира ДЦК за близо 428.5 млн. лв. на вътрешния пазар. За 8 септември е насрочен търг за продажбата на 300 млн. лв. със срочност една година. На 15 септември ще бъдат пуснати още 60 млн лв. с матуритет 10.5 години, а на 23 септември – 35 млн. евро със срочност 7 години, сочи емисионният календар, публикуван на страницата на Министерството на финансите.

Споделяне

Още от Бизнес