Доходността по 7-годишните ДКЦ леко се подобрява

Доходността по 7-годишните ДКЦ леко се подобрява

Доходността по 7-годишните държавни ценни книжа (ДЦК) леко се подобрява, но остава висока на фона на първите отваряния на емисията.

В понеделник Министерството на финансите преотвори за седми път емисията еврови държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 16 януари 2020 година.

На аукциона на 9 декември е била постигната доходност от 2.81% за предложеното и одобрено количество ДЦК от 20 млн. евро, съобщи финансовото министерство.

За сравнение на 11 ноември постигната доходност беше 2.88%, а на 30 септември – 3.05%, а на 17 юни – 2.82%.

 

Емисията стартира на 14 януари с постигната доходност от 2.54%. По време на служебния кабинет бяха емитирани на два пъти по 20 млн. евро по същата емисия, като на 18 март постигната доходност беше 2.82%, а на 13 май – 2.45% - най-ниската до момента.

На 9 декември първичните дилъри са подали оферти за 51.79 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 2.59.

Пенсионните фондове са придобили най-голямо количество ДЦК на аукциона – 55.35%, следвани от банките – 21.70%, застрахователните дружества – 17.95%, и инвестиционни посредници - 5%.

След този аукцион общият обем на емисията в обръщение е 165 млн. евро.

Доходността е под съответните стойности на облигации със сходни характеристики на редица държи-членки на ЕС и страни от региона, като Словения (5.12%), Хърватия (5.06%), Унгария (4.46%), Румъния (4.11%), Турция (3.97%), Италия (3.17%) и Испания (3.11%), е посочено в съобщението на Министерството на финансите.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко дълъг ще е животът на новото Народно събрание?