Доходността по 7-годишните ДЦК остава висока

Доходността по 7-годишните държавни ценни книжа (ДЦК) остава висока спрямо първите отваряния на купона в началото на годината.

На проведения на 11 ноември аукцион е била постигната доходност от 2.88% като предложеното и одобрено количество книжа е с номинал 25 млн. евро. Падежът на емисията е на 16 януари 2020 г.

Постигнатата доходност се подобрява спрямо последния аукцион по тези книжа от 30 септември, когато беше постигната най-високата доходност от 3.05%.

Най-ниската доходност по 7-годишната емисия ДЦК беше постигната при второто ѝ отваряне на 11 февруари, седмица преди правителството на Бойко Борисов да подаде оставка.

Емисията стартира на 14 януари с постигната доходност от 2.54%. По време на служебния кабинет бяха емитирани на два пъти по 20 млн. евро по същата емисия, като на 18 март постигната доходност беше 2.82%, а на 13 май – 2.45% - най-ниската до момента. Първият аукцион на тази емисия при новата тройна коалиция на 17 юни донесе доходност на инвеститорите от 2.82%.

На аукциона на 11 ноември предложеното и одобрено количество книжа е било с номинал 25 млн. евро като подадените поръчки от първичните дилъри са били за 65.54 млн. евро. Това съответства на коефициент на покритие от 2.62.

Пенсионните фондове са придобили най-голямо количество ДЦК на аукциона – 45.39%, следвани от застрахователните дружества – 22.61%, банки - 20% и инвестиционни посредници - 12%.

След този аукцион общият обем на емисията в обръщение е 145 млн. евро.

Постигнатата на аукциона от 11 ноември доходност е под съответните стойности на облигации със сходни характеристики на редица държи-членки на ЕС, като Словения (5.62%), Хърватия (4.98%), Унгария (4.43%), Румъния (4.11%), Италия (3.19%), Испания (3.06%) и е на нивото на облигациите на Ирландия (2.88%), е посочено в съобщението на Министерството на финансите.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес