Доходността по българските ценни книжа пада

Доходността по българските ценни книжа пада

Доходността по държавните ценни книжа (ДЦК) пада, като Министерството на финансите постигна едно от най-ниските нива по емисията 3-годишни ДЦК с падеж 30 януари 2016 г.

На аукциона на 4 ноември при третото преотваряне на емисията са одобрени книжа за 40 млн. лв. Постигнатата доходност е 1.24%, като коефициентът ѝ на покритие е 3,88, който е най-висок за всички аукциони от тази емисия, съобщи Министерството на финансите.

Постигнатата доходност също е много добра, като отбелязва намаление от 40 б.т. от предходния аукцион на 1 юли, когато беше постигната доходност от 1.64% - най-високата до момента.

Най-ниска доходност беше постигната при отварянето на емисията на 28 януари от 1.13%.

На днешния аукцион са постъпили поръчки за 155.35 млн. лв., като постигнатия коефициент на покритие от 3.88 е най-висок за всички аукциони, проведени за тази емисия.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобити от гаранционни и договорни фондове – 64.47%, следвани от банки – 30.63% и пенсионни фондове – 4.90 процента.

След този аукцион общият обем на емисията в обръщение е 155 млн. лева.

Спредът спрямо германските бенчмаркови облигации в този матуритетен сегмент е 1.14%, което е най-ниската стойност на този показател от пускането и в обръщение през януари 2013 година, се казва в съобщението на Министерството на финансите.

Постигната доходност на аукциона е по-ниска от тази по облигациите със сходен матуритет на редица държави, като Словения (4.23%), Унгария (2.91%), Румъния (2.25%), Турция (2.19%), Литва (1.44%), Италия (1.43%) и Испания (1.40%), посочват от финансовото ведомство.

Споделяне

Още от Бизнес