Доклад посочва България като най-бързо застаряваща в Източна Европа

Темповете на застаряване на населението на България са силно обезпокоителни и през 2025 година всеки пети българин ще бъде над 65 години. 35 години по-рано – през 1990 г. – над тази възраст са били само 13% от жителите. Това се казва в доклад на Световната банка за застаряването на населението в страните от Източна Европа, който бе представен в сряда в София от ръководителя на сектор „Икономика на човешкото развитие” в банката Аруп Банерджи.

Същевременно общият брой на българите в периода 2000-2025 г. ще намалее с 18% или с 1.5 млн. души.

Аналогични негативни демографски процеси текат и в останалите страни от Източна Европа и страните от бившия Съветски съюз, се казва в доклада.

Застаряването може да застраши икономиката не само на България, но и на целия регион, ако не се предприемат адекватни пенсионни и здравни реформи и не се въведат политики за стимулиране на ръста на производителността.

Навсякъде по света застаряващите общества са застрашени от сериозни икономически последствия. Както се посочва в доклада обаче, Източна Европа и бившият Съветски съюз, или около 28 държави от Русия до Албания, са единственият регион в света, който се сблъсква с двойното предизвикателство на бързо застаряващо и относително бедно население и незавършен преход към зряло пазарно общество. Проблемите в тези страни се засилват от необходимостта да се ускори икономическият преход и едновременно с това да се предприемат спешно дългосрочни реформи за преодоляване на демографските последици.

Според Аруп Банерджи по-богатите и по-развити държави като Франция, Италия и Япония са много по-подготвени да се справят с предизвикателствата на демографското остаряване в сравнение със страните от Източна Европа и бившия Съветски съюз. Той дава пример с Грузия. „Никъде по света няма страна със застаряващо население, която е толкова бедна като Грузия. Нейният брутен вътрешен продукт на глава от населението е малко над $1000, а според прогнозите през следващите две десетилетия тя ще загуби почти една пета от населението си.

Със застаряването на населението натискът на пенсионните разходи неминуемо ще се увеличи, но според доклада във всички страни, за които са изготвени детайлизирани прогнози, тези разходи могат да се компенсират в голяма степен чрез промени в политиката.

Най-добрият начин е да се увеличи възрастта за пенсиониране, която по принцип е много ниска за региона като цяло, но могат да се направят икономии и като се променят формулите за изчисляване на пенсиите. Ще има разлика в конкретните реформи, необходими за всяка страна – от комбинация на двете мерки при Литва и Словакия, до акцентиране върху преодоляването на проблема с по-ниската възраст на пенсиониране при Албания, Румъния, Сърбия и Турция, отбелязва още в доклада си Световната банка.

Споделяне

Още от България