Докладваните реакции след ваксина срещу Covid-19 у нас са с честота 1.74 на 1000

Докладваните реакции след ваксина срещу Covid-19 у нас са с честота 1.74 на 1000

Докладваните в Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) постваксинални реакции след имунизация срещу Covid-19 са 2368 към началото на месец юни. При обявени 1 353 249 приложени дози ваксини, честотата е 1.74 на 1000, съобщи Министерството на здравеопазването.

Докладваните реакции по ваксини е както следва:

Moderna - 200

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 573

Vaxzevria (AstraZeneca)– 1595

Janssen - 0

ИАЛ наблюдава тенденция към все по-слабо докладване на постваксинални реакции в сравнение с предишните месеци.

При РНК ваксините тези реакции са характерни по-скоро след втората доза: температурата рядко достига стойности над 38 градуса. По-рядко се съобщава за симптоми при стомашно-чревния тракт, за вариране в кръвното налягане и сърдечната честота, за уголемяване на лимфни възли.

Най-често съобщаваните реакции след векторни (аденовирусни) ваксини са грипоподобни симптоми: в немалко случаи температурата е над 38 градуса, съобщава се за болки в ставите и мускулите. Интензивни симптоми имат по-скоро млади пациенти (под 50 години). Относително по-малко са също съобщенията за локална реакция на инжекционното място.

Продължителността на острите реакции при всички ваксинирани е в рамките на 24-48 часа.

Характерно е, че голямата част от реакциите са съобщени от немедицински лица – около 90% от съобщенията.

Няма съобщения за анафилактични реакции.

От МЗ посочват, че интензивната дейност по проследяване безопасността на ваксините срещу Covid-19 потвърждава категорично, че ползите надвишават рисковете. Информацията за ваксините се актуализира при поява на нови и потвърдено-свързани данни, за което медицинските специалисти веднага биват уведомявани чрез т. нар. "пряко съобщение до медицинските специалисти".

Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции след прилагане на ваксините срещу Covid-19 са леки до средни по тежест и отзвучават до няколко дни след ваксинацията. Поради големия брой ваксинирани за кратък период от време се създава впечатление за голям брой нежелани реакции. Но тяхната честота и тежест са сравними с нежеланите реакции, които могат да се получат при прилагането на лекарствени продукти, приемани в ежедневието за леки неразположения. Ако разгледаме възможните рискове на някои от широко използваните лекарствени продукти (например съдържащи ацетилсалицилова киселина или парацетамол), ще открием, че когато приемаме тези лекарства с доказано добър профил на безопасност е възможно да се появят леки и бързопреходни нежелани реакции. Така е и при ваксините – съотношението полза/риск е изключително благоприятно. Потенциалните рискове се приемат в името на защитата от изключително заразно и тежко протичащо заболяване със сериозни здравни последствия, което може да доведе и до летален изход.

Безопасността на ваксините продължава стриктно да бъде следена от всички регулаторни лекарствени агенции по света, от Европейската агенция по лекарствата и Световната здравна организация, за да има сигурност, че стандартите за безопасност се запазват.

В рамките на Европейския съюз (ЕС) съществуват определени правила, които притежателите на разрешения за употреба на ваксините (т.е. производителите) и всички държави-членки следват. Всяко получено съобщение за сериозна нежелана лекарствена реакция се въвежда в европейската база данни EudraVigilance в рамките на 15 дни, а съобщенията, които не отговарят на критериите за сериозност, до 90 дни. Това прави EudraVigilance източник на солидна информация за последващото проследяване безопасността на ваксините. Ежеседмично тази информация се анализира, а производителите на ваксините ежемесечно предоставят за оценка получените в периода данни за безопасност. Отделно от това, за всички разрешени ваксини продължава проучването на дългосрочни данни за безопасност в рамките на клинични изпитвания и неинтервенционални проучвания.

Споделяне

Още от Коронавирус

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?