Документи по програмата "Българската мечта" се приемат до края на февруари

До краят на февруари ще се подават документи за летните стажове в страната и чужбина по програмата "Българската мечта" на Министерството на икономиката. Кандидатите за допълнителна квалификация трябва да са студенти в България или в чужбина и да отговарят на следните изисквания:

- да са завършили втори курс

- да изучават специалности от областта на икономиката, правото, хуманитарните и техническите науки и информационни технологии и др.

- да имат успех от следването към момента: минимум много добър 5.00

- да владеят поне един от следните чужди езици на много добро ниво (с валиден международен сертификат или диплома от езикова гимназия): английски, немски, френски, испански, руски. Втори чужд език ще се счита за предимство

- да имат минимална компютърна грамотност - MS Office, Internet Applications

- Желаещите да кандидатстват за програмата "Българската мечта" трябва да подадат автобиография по образец от сайта на Министерството на икономиката (www.mi.government.bg) на адрес: bg_dream@mi.government.bg.

През 2002 година по линия на програмата "Българската мечта" 19 студенти проведоха стажове във водещи мултинационални компании и инвестиционни банки - Bank Austria, Credit Suisse First Boston, Deloitte&Touche, Deutsche Bank, EBRD, Lazard, LG Electronics, JP Morgan, UBS Warburg, Samsung, и др., а повече от 200 български студенти бяха на едномесечни практики в държавната администрация и частния сектор.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?