Домакинствата в ЕС са похарчили 1,1 трилиона евро за транспорт през 2018 година

Домакинствата в ЕС са похарчили 1,1 трилиона евро за транспорт през 2018 година

Домакинствата в ЕС са похарчили 1,1 трилиона евро за транспорт през 2018 година, съобщи европейската статистическа служба. Това представлява 13,2 процента от всичките им разходи и е равно на 7,2 на сто от брутния вътрешен продукт на ЕС.

Средно всеки гражданин на ЕС е похарчил за транспорт през 2018 година 2 220 евро.

В България делът за транспортни разходи като част от общите разходи е 13,3 на сто. Страната ни отчита един от най-значителните спадове на показателя за периода 2008-2018 година.

Транспортът е второто по големина разходно перо в домакинствата в ЕС след жилищните разходи, които представляват 24 процента от общите разходи за потребление. Храните и безалкохолните напитки се нареждат на трето място (12,1 процента).

Словения отчита най-голям дял транспортни разходите като част от общите разходи - 16,9 процента. Следват Литва и Люксембург с по-15,8 процента. След тях по този показател се нареждат Кипър (14,7 процента), Франция (14,1 процента), Германия (13,8 процента), Унгария и Великобритания (по 13,7 процента).

В другия край на класацията са Словакия, където делът на разходите за транспорт е най-малък от общите разходи - 6,6 процента. Следват Хърватия (9,7 процента), Чехия (10,4 процента), Румъния (11,2 процента), Белгия (11,4 процента), Естония и Малта (по 11,6 процента), Латвия (11,8 процента) и Финландия (11,9 процента).

През периода 2008-2018 година делът на разходите за транспорт като част от общите разходи на домакинствата са намалели или са останали без промяна в повечето страни членки.

Най-голямо понижение за разглеждания 10-годишен период е отчетен в Румъния (от 15,1 процента през 2008 година до 11,2 процента през 2018 година или 3,9 процентни пункта), следват България и Кипър (по 2,5 процентни пункта) и Люксембург (2 процентни пункта).

Споделяне

Още от Европа