Допълнителен отпуск за ненормиран работен ден

При необходимост да се работи в събота и неделя за изпълнението на конкретна поръчка, работодателят е длъжен да осигури поне 24 часа допълнителна почивка за работниците през следващата седмица. За работата през уикенда се начислява допълнително 75% върху дневната надница, предвиждат промените в Кодекса на труда, приети днес от правителството.

Според поправките, хората на ненормиран работен ден задължително трябва да получат и допълнителен платен годишен отпуск.

Работната седмица не може да надвишава 48 часа, а когато се налага удължаване, не трябва да надхвърля 56 часа на седмица.

С промените се въвеждат и задължителни клаузи в трудовите договори. Сред тях е размерът на основния и допълнителния отпуск, продължителността на работния ден или седмица. Изисква се срокът за предизвестие за прекратяване на договора да е еднакъв и за работодателя, и за работника.

Зам.-министърът на социалните грижи Валери Апостолов поясни, че трудовите договори, подписани до момента, няма да бъдат преподписвани наново заради приетите сега изисквания.

Кабинетът одобри и промените в Кодекса, свързани с отпуските за отглеждане на деца.

След изтичането на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, родителите ще могат да ползват по 6-месечен неплатен годишен отпуск или общо една година, за отглеждане на дете до осмата му година. Отпускът е индивидуален и не може да се преотстъпва от единия на другия родител.

Сега неплатеният отпуск също е едногодишен, но се дава само до навършването на 3 години на детето.

В случай че починат и двамата родители на дете до 3-годишна възраст, ако то не е настанено в детско заведение, настойникът ще има право на отпуск от 12 месеца, гласят още промените.

С измененията работодателите се задължават още да освобождават от работа бременни жени за извършване на медицински прегледи, когато е необходимо това да стане през работно време.

Още от България