Допълнителни пари за зелен преход ще има за страните с добри постижения

Допълнителни пари за зелен преход ще има за страните с добри постижения

В рамките на Фонда за справедлив преход (ФСП) на Европейската комисия ще бъде въведен Зелен механизъм за възнаграждение, ако ресурсите на фонда бъдат увеличени след 31 декември 2024 г. Тези допълнителни средства ще бъдат разпределени между държавите членки, като тези, които успеят да намалят промишлените емисии на парникови газове, ще получават повече финансиране.

Това реши Европейският парламент във вторник след като одобри с огромно мнозинство финансовият механизъм, в който до 2027 г. ще влязат 7.5 млрд. евро от европейския бюджет и 10 млрд. евро от инструмента "Следващо поколение" на ЕК за възстановяването на съюза. Предвидените за България средства са 1.178 млрд. евро.

За да бъдат допустими за безвъзмездно финансиране, кандидатстващите проекти трябва да са съсредоточени върху икономическа диверсификация, преструктуриране или създаване на работни места или трябва да допринасят за преход към устойчива, неутрална по отношение на климата и кръгова европейска икономика, посочиха от Европарламента.

Ще се подпомагат проекти за съдействие при търсене на работа, повишаване на квалификацията и преквалификация, както и активно приобщаване на работниците и търсещите работа, докато европейската икономика поема по пътя на неутралност по отношение на климата. Той също ще подкрепя микропредприятията, бизнес инкубаторите, университетите и публичните научноизследователски институции, както и инвестициите в нови енергийни технологии, енергийна ефективност и устойчива местна мобилност.

Подкрепа по ФСП няма да получават дейности по изгарянето на отпадъци , нито по извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали, дейности, свързани с тютюневи изделия, и инвестиции, свързани с изкопаемите горива, отбелязват от Брюксел.

Достъпът на държавите членки до ФСП ще зависи от приемането на ангажименти на национално равнище за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Преди приемането на тази цел държавите членки ще имат право само на 50% от съответно разпределените им средства, уточняват още от Европейския парламент.

Предприятията с финансови затруднения могат да получат подкрепа в съответствие с временните правила на ЕС за държавна помощ, целящи справяне с извънредни обстоятелства. Ще може да се прехвърлят средства от други кохезионни фондове на доброволен принцип.

Проектите в по-слабо развитите региони ще имат право на най-високо европейско финансиране - 85 на сто от стойността им, за регионите в преход субсидията ще е 70 на сто, а за развитите региони – 50 процента.

"Европейският парламент дава силен политически сигнал: трябва да се обърне внимание на социалното, икономическото и екологичното въздействие на енергийния преход в най-засегнатите региони. Преминаваме към нова екологична ера за Европа, без да изоставяме никого", коментира докладчикът по темата Манолис Кефалоянис (ЕНП, Гърция) .

След като Съветът официално одобри споразумението, регламентът ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на ЕС.

Фондът за справедлив преход е първият стълб на Механизма за справедлив преход, ключов инструмент за подпомагане на регионите, промишлените сектори и работниците, които се очаква да се сблъскат с най-големите предизвикателства във връзка с прилагането на Европейския зелен пакт. Законодателите постигнаха временно политическо споразумение относно ФСП на 9 декември 2020 г.

Споделяне

Още от Greenpool

Каква е оценката ви за проектокабинета на ИТН?