Допълнителни помощи за отглеждане на крави, плодове и зеленчуци

Допълнителни помощи за отглеждане на крави, плодове и зеленчуци

Редица решения за финансиране на българските производители на плодове, зеленчуци и на отглеждащите месодайни крави, взе Държавния фонд „Земеделие“ на заседание на управителния си съвът, съобщиха от ведомството в четвъртък

350лв./ха повече за картофопроизводителите

Фондът ндига с 3500 лева за хектар максималния размер на подпомагането по схемата "Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)" за 2019 г.

Така финансовата подкрепа нараства от до 500 лв./ха - на до 850 лв./ха.

Ако заявеното подпомагане надхвърли гласувания вече финансов ресурс по схемата от 1.6 млн. лв. ще бъде приложен коефициент на редукция.

Помощ от 3.6 млн. лв. за плодове и зеленчуци

Фонд "Земеделие" одобри и 3.6 млн. лева за тази година по схемата "Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция".

Новата държавна помощ беше одобрена от Европейската комисия на 1 април 2019 г. Срокът ѝ на действие е до края на 2020 г.

Нотифицираният максимален бюджет по схемата за периода, в който ще се прилага е до 7.2 млн. лева. Половината от тях, в размер на 3.6 млн. лева, се разпределят за тази година.

Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор "Плодове и зеленчуци". Финансовата подкрепа ще покрие част от разходите за машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция.

Помощта покрива до 50% от разходите за инвестиции за такава техника, но не повече от 120 хил. лева. Предстои да бъдат утвърдени указания по схемата, след което ще бъде отворен и прием за кандидатстване.

Подпомагане до 800 000 лв. за кравари

Управителният съвет на фонд "Земеделие" утвърди и финансов ресурс в размер до 800 000 лв. за предоставяне на минимална помощ de minimis на земеделските стопани-животновъди, отглеждащи специализирани месодайни крави под селекционен контрол.

На подпомагане подлежат допустимите животни по Схемата за месодайни крави под селекционен контрол за 2018 г. от породите Абердин-ангус, Лимузин, Херефорд, Симентал, Галоуей, Обрак, Шароле.

Определеният норматив за подпомагане е в размер на до 80 лв. за едно животно.

Предстои ДФЗ заедно с Министерството на земеделието, храните и горите да изготви указания за предоставяне на помощта.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?