Допълнително чистене и дезинфекция в парламента

Ограничава се достъпът на външни лица и отменят командировките на депутатите

Допълнително чистене и дезинфекция в парламента

Допълнително чистене и дезинфекциране на помещенията в Народното събрание и ограничаване достъпа на външни лица в парламента. Това предвиждат обявените от председателката му Цвета Караянчева мерки за предотвратяване разпространението на респираторни заболявания и инфекции след първите случаи на коронавирус у нас.

Мерките влизат в сила от вторник и важат на територията на двете сгради на Народното събрание - на пл. "Народно събрание" 2 и на пл. "Княз Александър I"1. Те ще се прилагат до второ нареждане.

Пленарните заседания на Народното събрание и заседанията на парламентарните комисии ще продължат да се провеждат, но по възможност ще "се ограничава присъствието на външни лица, без това да засяга нормалното протичане на дейността им". Достъпът на външни лица до заседанията на парламентарните комисии пък ще се извършва по заявка от съответната комисия.

По утвърден график ще се извършват допълнително хигиенизиране и дезинфектиране на помещенията в сградите на Народното събрание.

Считано от вторник не се разрешава командироване в чужбина на народни представители и парламентарните служители, а разрешените към момента пътувания се отменят.

Няма да бъде позволено и издаването на еднократни пропуски за достъп до сградите на Народното събрание, с изключение на такива за представители на медиите.

Забранява се провеждането на мероприятия, събития и прояви с участието на външни лица, организирани от Народното събрание, парламентарните групи, парламентарните комисии и отделни народни представители, в т.ч. организирането и провеждането на изложби и други културни прояви и образователни кампании, семинари, кръгли маси, дискусии и други, както и извършването на образователни групови и индивидуални посещения на външни лица.

За парламентарните служители, чиито служебни задължения налагат контакти с външни посетители и служители на други институции, ще бъдат осигурени предпазни средства, а за сградите на Народното събрание - дезинфектанти.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?