Допитване до фермерите чертае визията за агрореформи

Бизнесът да представи стратегическата си визия за необходимите реформи в земеделието ни, прогнозите и очакваните перспективи, поиска Министерството на земеделието и храните, което сталтира в петък подобно допитване до Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара и всички неправителствени и браншови организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция.

От тях се иска да изготвят становища по прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) до 2013 година, както и прогнози за развитието на земеделието след това.

Браншът също така ще може да направи и обоснове свои предложения за включване в настоящи и бъдещи позиции на страната ни, които да бъдат отстоявани пред Европейската комисия.

Предполага се, че в изготвените становище ще се вземат предвид не само специфичните дейности и компетенции на всяка отделна организация, но и нейната цялостна визия за развитието на тази политика както в национален, така и в общоевропейски план.

Срокът за изпращане на писмените становища в агроведомстото е 18 февруари 2010 г.

Споделяне

Още от Бизнес