Досегашните възможности за икономически растеж са на изчерпване

Досегашните възможности за икономически растеж са на изчерпване

Възможностите за икономически растеж в България са на изчерпване и основните фактори, които допринасяха за него като например инвестициите и заетостта, вече няма да са определящите. Това прогнозира съпредседателят на Центъра за икономическо развитие Александър Божков в петък при представянето на доклада на центъра за развитието икономиката на страната към края на първото тримесечие на 2007 г.

Екстензивните фактори за растеж трябва да бъдат заменени с интензивни като се постави акцент на знанието, стремежа към високата добавена стойност, образованието, преквалификацията, каза Божков.

Все пак растежът ще остане относително висок, като ще продължи тенденцията на забавянето му, сочат резултатите от изследването. Засега лекото снижаване на темпа на растеж не буди тревога, но е време да се вземат мерки в очертаните насоки, смята Божков.

Според анализа на ЦИР очакваният икономически ръст за първото тримесечие е 5.7-5.9%. Съпредседателят на центъра Георги Прохаски напомни, че най-високият отбелязан растеж е бил през 2004 г. 6.6%, след което  е започнало забавянето му – 6.2% през 2005 г. и 6.1% през 2006 г. За тази година се очаква растежът да е около 6%.

Миналата година отбелязаната стойност от 6.1% се дължи повече на ръста на заетостта, отколкото на производителността, посочи Прохаски.

Тенденцията на по-бързо нарастване на вноса спрямо увеличението на износа се възстанови в началото на тази година, след като миналата година бе обратното – износът нарастваше по-бързо от вноса, отбелязват анализаторите на ЦИР.

Очаква се дефицитът по текущата сметка за тази година да не надхвърли 18% от брутния вътрешен продукт (БВП), като до голяма степен бъде покрит от чужди инвестиции. Той няма да намалее чувствително в следващите две години и се очаква да бъде близко до равнището от тази година.

Лек спад в инфлацията, отчитат анализаторите на ЦИР. Те прогнозират, че тя няма да е по-висока от 4.5%  в края на 2007 г. с тенденция да намалява през 2008 и 2009 г.

Според икономистите няма опасност за финансовата стабилност за страната въпреки стремглавия ръст на частната външна задлъжнялост.

В доклада е отбелязана тенденцията за намаляване на безработица, но тя ще се забави. По-бързо ще се увеличава заетостта на икономически активното население. Ще продължи ускореното нарастване на добавената стойност в промишлеността, а обезпокоително ще се влошава състоянието на жп транспорта, както и ще намаляват темповете на растеж в туризма, пише още в доклада на ЦИР.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?