Доставчик на ток търси желаещи да участват в клиентски съвет

Доставчикът на електроенергия в Югоизточна България ЕВН обяви, че търси желаещи битови абонати да се включат в Клиентски съвет и в рамките на неговата дейност да предлагат и разработят конструктивни идеи и препоръки към дейността на дружеството.

Под мотото "Вашите идеи създават промяна“ Клиентски съвет е платформа за осъществяване на директен диалог на "EВН България" с битовите клиенти. Предвижда се в съвета да влязат 24 битови пълнолетни клиенти, като всеки желаещ да стане такъв трябва да подаде до 13 октомври заявление в свободна форма със своята мотивация за участие, трите имена, клиентски номер или ИТН (номер на измервателна точка), населено място, адрес и телефон. Примерен формуляр, както и електронна онлайн-форма за кандидатстване са налични на този интернет адрес. Заявления ще се приемат и на място във всеки офис на компанията, по поща и по факс.

Участниците в Клиентския съвет ще се избират по различни критерии при стриктно спазване на изискванията за равнопоставеност и равноправно отношение, посочват от дружеството.

В рамките на инициативата ще се осъществяват съвместни работни срещи между битови клиенти на EВН и представители на дружеството, на които ще се обменят идеи по различни теми, свързани с дейността на доставчика. Съветът ще разработва полезни предложения за подобряване на услугите на дружеството. Участието в съвета е доброволно и безвъзмездно, членовете ще се избират за две години. Срещите се предвижда да се организират минимум 2 пъти годишно в различни населени места в Югоизточна България като ЕВН ще покрива пътните разноски на членовете

"Ние вярваме, че съвместният активен диалог с клиентите по места ще допринесе за последващо развитие на предлаганите от дружеството услуги, като в центъра на внимание се поставят клиентите и техните потребности. Подобни инициативи, целящи директен диалог и контакти, са практика, установена от десетилетия в западноевропейските страни в сфери като комуналните услуги, банковия сектор, транспорта и др.", посочва доставчикът.

Споделяне

Още от България