Доставчикът на ток в Североизточна България вече се казва "Енерго-Про"

Наименованията на компаниите за разпределение и снабдяване с електрическа енергия в Североизточна България "Е.ОН България Мрежи” и "Е.ОН България Продажби” вече са преименувани на "Енерго-Про Мрежи” и "Енерго-Про Продажби”, съобщиха във вторник от чешката компания, която купи бизнеса на германската Е.ОН в България.

Акциите на Е.ОН в електроразпределителната мрежа в Североизточна България бяха прехвърлени на "Енерго-Про" в края на юни. 59 на сто от капитала на разпределителното и снабдителното дружества, обслужващи региона, бяха продадени за 133 млн. евро. 33 процента са на българската държава, но се очаква този дял да бъде обявен за продажба през борсата до края на годината по последни прогнози на приватизационната агенция. Останалият дял държи Европейската банка за възстановяване и развитие.

 

"Планираме подобряване надеждността на мрежата чрез рентабилни инвестиции в поддръжка и модернизация, което да доведе до по-висока удовлетвореност на клиентите", коментира в прессъобщението Иржи Крушина, член на Управителния съвет на "Енерго-Про".Той посочва, че чешката компания като дългосрочен инвеститор в България придобива, модернизира и развива енергийните си активи в страната с цел балансиран растеж в дългосрочен план и едновременно с това изпълнение на ангажименти към обществото и околната среда.

 

"Енерго-Про" пое снабдяването с електроенергия на приблизително 1.1 милиона клиенти в Североизточна България. Компанията е създадена в Чехия през 1994 г. и има бизнес в родната си страна, Турция, Грузия и България, където притежава 39 водноелектрически централи (ВЕЦ). На българския пазар "Енерго-Про" работи от 2000 г. У нас има осем водноелектрически централи, обединени в три каскади, и е най-големият частен производител на електричество от ВЕЦ в страната.

 

Опит в управлението на електроразпределителни мрежи компанията има от Грузия, където от 2007 г. доставя ток на близо 870 000 клиенти.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес