Достоверност на социологическите агенции преди и след изборите за 47 ОНС

1. Оценка на сондажите за политическите формации на изборите за 47 ОНС

Оценката на сондажните резултати на всички Социологически Агенции (СА) за Политическите Формации (ПФ) е направена съобразно методологията, приложена след изборите за народно събрание (НС) в 2017i, като процентните резултати са отчетени само от гласуването в България.

На Фигура 1 са показани средните за всички СА надценявания/подценявания на всяка формация с шанс за преодоляване на избирателната бариера. Оценките на отклоненията са представени в проценти.

Най-точни са процентните сондажи на ГЕРБ-СДС и ДПС. Традиционно, сред най-неточните и надценените резултати са тези на ВМРО и БСП ЗБ. За разлика от предишните два избора през тази година, когато протестните формации (ДБ, ИТН, ИБГНИ) бяха в групата на най-подценяваните от СА, за изборите на 14 ноември прогнозите за тях са силно надценени, като ДБ заема второто място след ВМРО. От друга страна, най-неточни и подценени са сондажите за "Продължаваме промяната". Възможно обяснение за тези отклонения отчасти е вероятността от отлив на гласове от трите партии към ПП в последните дни на кампанията, което беше изтъкнато и от част от социолозите. Другата силно подценена формация е "Възраждане".

Оценката на прогнозите "успех-неуспех" е направена в зависимост от обявените от всяка СА шансове за влизане в 47 ОНС на всяка от посочените във фиг. 1 политически сили:

  1. 1, когато агенцията е твърдяла, че формацията със сигурност ще премине и

  2. 0, когато е твърдяла, че няма да премине бариерата;

  3. 0.75, когато е обявила, че формацията има шансове за НС и ѝ е дала резултат над 4.5% и

  4. 0.5, когато е обявила същото, но ѝ е дала резултат около 4%;

  5. 0,25, когато е твърдяла, че има шансове да премине бариерата, но ѝ е дала резултат под 3.5%.

Прогнозите за ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната", БСП, ДБ, Има такъв народ (ИТН) и ДПС по този критерий са тривиални. Влизането на тези формации не е поставено под съмнение в нито един сондаж. По тази причина те не оказват въздействие върху крайната оценка за достоверност на СА. Най-недостоверни са прогнозите за "Изправи се БГ! Ние идваме!" (ИБГНИ) и "Възраждане". Това се дължи на твърдението на 3 от 8 СА, че ИБГНИ ще успее да преодолее избирателната бариера и на други 4 - че ще отчетат резултат, близък до 4-те процента. "Възраждане" се явява най-подценената формация, доколкото нито една агенция не прогнозира влизането ѝ в НС.

2. Оценка на достоверността на СА на изборите за НС през ноември 2021 г.

Оценката на достоверността на СА за изборите за НС през ноември 2021 г. е реализирана на база на четири критерия:

  1. точността на прогнозните проценти за всяка ПФ;

  2. прогнозите за "успех-неуспех";

  3. проявена политическа пристрастност

  4. оценка на професионалната коректност.

На база на точността на прогнозните проценти лидер е Маркет линкс, следвана от Алфа рисърч и Тренд. Най-неточни са прогнозните данни на Бароматър България.

Тренд е с най-точни прогнози по критерия "успех-неуспех". На втора и трета позиция са Алфа рисърч и Екзакта. Най-големи отклонения отново отчитат Барометър България и Сова Харис.

В прогнозите за изборите на 14-ти ноември не може да бъде идентифицирана проява на политическа пристрастност от СА към политическите сили на основата на разделението - "партии на статуквото" и "партии на протестите/промяната". На практика седем от агенциите (Тренд, Алфа рисърч, Екзакта, Галъп интернешънъл, Маркет линкс, Медиана, Сова Харис) са надценявали и подценявали почти по равно и двете групи формации. Единствената агенция, надценила в прогнозите партиите на статуквото и подценила част от тези на промяна, е Барометър България.

На база на оценката за професионална коректност всички социологически агенции получават по 1 точка, с изключение на Сова Харис и Барометър България, които получават оценка 0 по този критерий, защото продължават да не отговарят на условията, включващи: агенцията да реализира собствени сондажи и да обявява задължителните им характеристики; да обявява сондажите си през собствен сайт; да поддържа архив от данни за своите предишни проучвания; да осъществява проучвания, различни от политически сондажи; да публикува периодични политически сондажи, а не само преди избори.

На база на посочените четири критерия по-горе е изведена обща оценка за относителна достоверност на прогнозите на реализираните сондажи. На фиг. 3 са показани Социологическите агенции, които са правили сондажи и давали прогнози за изборите за НС ноември 2021, подредени съобразно този показател.

Алфа рисърч този път е най-точна агенция след като на изборите на 4-ти април и 11-ти юли отстъпи тази позиция на Галъп интернешънъл и Маркет линкс. Втората позиция този път е за Тренд, а Маркет линкс се нарежда на третата позиция. Четвърта и пета позиция е за Екзакта и Галъп интернешънъл, които показват близка достоверност. След тях на шеста позиция остава Медиана. В дъното на класацията трайно се нареждат Барометър България и Сова харис, които дори влошават достоверността си в сравнение с предходните избори. Афис не участва в оценката на достоверността на тези избори, защото не е публикувала прогнози за тях.

3. Оценка на достоверността на СА в периода 2009-ноември 2021

На Фигура 4 са класирани по достоверност наблюдаваните СА, на база на публикувалите сондажи за всички избори в периода 2009 – ноември 2021. Пет от СА - Алфа рисърч, Екзакта, Галъп интернешънъл, Медиана, Сова Харис – участват с реализирани сондажи за най-много избори – общо 11. Афис и Маркет линкс са реализирани сондажи съответно за 9 и 7 избори. Барометър България и Тренд имат по 6 участия, което ги прави СА със сондажи за най-малко избори.

И след последните избори Алфа рисърч запазва статута си на най-достоверна агенция за целия разглеждан период. В групата на агенциите, чийто прогнози запазват сравнително висока достоверност се нареждат още: Тренд, Маркет линкс и Екзакта.

Категорично най-недостоверни агенции остават Сова Харис, Барометър България и Афис. От тях, само при Афис се наблюдава известно подобрение на достоверността на прогнозите, докато при останалите две СА крайната оценка продължава да се влошава.

В средата на класацията, със значителна разлика от най-достоверните агенции, остават Галъп интернешънъл и Медиана.

i https://offnews.bg/analizi/dostovernost-na-sotciologicheskite-agentcii-2009-2017-664167.html

Споделяне

Още по темата

Още от Анализи и Коментари

Колко време давате на новия парламент?