Доц. д-р Атанас Георгиев оглави Стопанския факултет на СУ

Доц. д-р Атанас Георгиев оглави Стопанския факултет на СУ

Доц. д-р Атанас Георгиев е избран за декан на Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", съобщи пресцентърът на висшето училище в четвъртък.

Досега той беше заместник-декан по административната и проектната дейност на Стопанския факултет. На състояло се общо събрание е избран единодушно от 57 делегати да го оглави.

Доц. д-р Атанас Георгиев е възпитаник на Стопанския факултет на СУ. Завършва последователно бакалавърска степен /"Икономика", 2004 г./ , магистърски степени /"Финанси и банково дело" и "Енергийна икономика и мениджмънт", 2007 и 2008 г./ и докторска степен с дисертация на тема "Институционалната независимост на националния енергиен регулатор в България" през 2016 г. Доц. Георгиев има и редица специализации във водещи институции.

От 2005 г. преподава като хоноруван, а от 2007 г. - като щатен асистент в Катедрата "Икономика и управление по отрасли", където е последователно научен секретар, директор на магистърската програма "Енергийни пазари и услуги" и ръководител на катедра /от 2018 г./. Научните му интереси са в областта на енергийната икономика. Автор е на две книги и на над 30 научни публикации, както и е научен ръководител на 40 магистърски тези в тази област.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?