Доц. д-р. Людмил Георгиев е новият ректор на НБУ

Доц. д-р. Людмил Георгиев е новият ректор на Нов Български университет (НБУ), съобщиха в петък от висшето училище. Той заема поста на Сергей Игнатов, който стана заместник-министър на образованието.

Досега Георгиев беше зам.-ректор на НБУ по международната и научно изследователската дейност. Георгиев е икономист по образование, защитил е докторат по "Икономика и управление на териториалните системи". В Нов български университет е от самото му основаване.

Автор е на множество публикации, преводи и редакции на научна литература, издадени в страната и в чужбина, по-важните от които са "Регионална икономика", "Маркетинг и мениджмънт на местната администрация", Местно самоуправление и администрация", и др. Ръководител и участник е в 24 международни и национални научно-изследователски и образователни проекта. Притежава дипломи и сертификати от няколко университета в чужбина.

Споделяне

Още от България