Доцентите и професорите ще отговарят на единни изисквания

Доцентите и професорите ще отговарят на единни изисквания

Кандидатите за главен асистент, доцент и професор ще трябва да отговарят на минимални изисквания, които ще важат за всички университети и научни организации в страната. Изискванията ще бъдат определени по-късно.

Това решиха депутатите при окончателното приемане на част от поправките в Закона за развитието на академичния състав, които се очаква да бъдат гласувани изцяло в петък.

Целта е да се предотврати безразборното производство на доценти и професори през последните години, в които беше дадено право на университетите да дават научни степени и да назначават на научни длъжности по свои вътрешни правила. Преди това системата беше централизирана.

Според новите правила университетите запазват правото да съставят научни журита, които да присъждат научни степени. Кандидатите обаче ще се оценяват по единни минимални изисквания, които ще са определени на национално ниво и ще са записани в правилника за прилагане на закона. Научните организации могат да въвеждат и свои допълнителни правила. централизираните показатели са наукометрични, които отразяват научните постижения или постижения в художествено-творческата или спортната дейност, и такива, които отразяват постижения в преподавателската дейност.

Поправките в закона предвиждат и санкции при установено плагиатство. За такива нарушения занапред се предвижда отнемане на научната степен и освобождаване от съответната длъжност. Санкции ще има и за университетите и научните институции, които допускат такива нарушения. Тези разпоредби трябва да бъдат гласувани от депутатите в петък.

Споделяне

Още от България