Доверието на потребителите се свива

Индустрията и строителството бележат ръст от близо 6% за година

Доверието на потребителите се свива

Потребителското доверие е намаляло през април с 1.6 пункта спрямо нивото си отпреди три месеца, показва периодичната анкета на Националния статистически институт (НСИ), обявена във вторник.

Мненията на потребителите за общата икономическа ситуация в страната през последната година, а също и за идните 12 месеца, са леко влошени, сочат данните.

По-негативни спрямо януари са и прогнозите на хората за безработицата у нас през следващите дванадесет месеца.

Засилват се инфлационните очаквания, като оценките за изменението на цените също са по-неблагоприятни.

По отношение на финансовото състояние на домакинствата мнението на потребителите, живеещи в градовете, е по-негативно, докато в селата дори се засича известно подобрение.

Ако се погледне реалната икономика, тенденциите са умерено оптимистични.

Индексът на промишленото производство през март 2017 г. например се покачва с 0.8% спрямо февруари и с 5.9% на годишна база.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 9.9%, и в добивната промишленост - с 3.7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистриран спад от 6.1%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на основни метали - с 52.7%, на компютърна и комуникационна техника - с 40.6%, на метални изделия - с 15.7%, на изделия от каучук и пластмаси - с 15.3%. Намаление се отчита при производството на превозни средства без автомобили - с 13.8%, на дървен материал - с 10.0%, на текстил - с 3.5%, на тютюневи изделия - с 2.8%.

През март тази година има известен ръст и в търговията на дребно, сочат още данните на НСИ. Увеличението е същото като при индустриалното производство – с 0.8% спрямо предходния месец и с 5.9% на годишна база.

През март 2017 г. спрямо същия месец на 2016 г. оборотът нараства по-значително при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 20.5% и с текстил, облекло и обувки - със 17.9%. Намаление е регистрирано само при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 12.5%.

Строителната продукция също бележи известен ръст – с 1.7% спрямо февруари и с 5.6% през март 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г.

На годишна база увеличението на строителната продукция идва от положителния темп при сградното строителство, където нарастването е с 12.1%, докато при гражданското/инженерното строителство e регистрирано намаление от 1.6%.

Споделяне

Още от Бизнес