Дознателите вече ще имат правомощия на следователи

Прокуратурата ще упражнява постоянен надзор по делата в предварителното производство и в полицейските производства чрез наблюдаващ прокурор, реши днес парламентът, който прие изцяло на второ четене промените в Наказателно-процесуалния кодекс. Народното събрание удължи от 7 на 14 дни срока, в който дознателят приключва бързото производство. От един на два месеца беше увеличен срокът, в който дознателят приключва дознанието и изпраща делото на прокурора. Ако срокът се окаже недостатъчен, наблюдаващият прокурор може да го продължи до три месеца, а с разрешение на главния прокурор - до 6 месеца.

Ако прокурорът върне делото на дознателя за събиране на нови доказателства или за отстраняване на съществени нарушения на процесуалните правила, срокът за тези действия при дознанието не може да бъде по-дълъг от един месец, а за бързото полицейско производство - от 14 дни. Досега тези срокове бяха съответно две седмици и 7 дни.

Максимално бе ограничена възможността да се преобразуват дознания в следствени дела. Това ще е възможно само когато в хода на делото се окаже, че разследването е от компетенциите на следствието.

С промените депутатите записаха, че когато е предвидено в международен договор, съдебен орган на друга държава ще може да осъществи чрез видеоконференция или с телефонна конференция разпит на лице, което е свидетел или експерт в наказателно производство и се намира в България. Разпитът чрез видеоконференция ще може да се извърши само със съгласие на обвиняемия или заподозрения и след като участващите български съдебни органи и съдебните органи на другата държава договорят начина на провеждане на видеоконференцията.

Още от България

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?