Със спешни поправки в Закона за устройство на територията

ДПС поема строителни обекти над 10 млн. лв., за БСП остават малките

ДПС поема строителни обекти над 10 млн. лв., за БСП остават малките

След близо два месеца спорове БСП и ДПС най-после са на път да разпределят кой поема контрола върху строителните обекти. След като изкуствено бе разделено Министерството на регионалното развитие и благоустройството на две със създаването на новото Министерство на инвестиционното планиране, което беше оглавено от човек на ДПС, вече е ясно, че партията на Ахмед Доган иска да вземе и големите строителни обекти за над 10 млн. лв. За по-малките отговорността остава за Министерството на регионалното развитие, което остана в квотата на БСП, а министърът е лична номинация на премиера Пламен Орешарски.

Това е залегнало в промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които предстои спешно да минат тази седмица през парламента, за да може да тръгне строителството на магистрала „Струма“ от Дупница до Благоевград и "аварийният“ ремонт на трите опасни виадукта, които пострадаха след земетресението през май 2012 г. и правителството на ГЕРБ отпусна спешно пари за оправянето им.

Законопроектът за промени в ЗУТ е внесен от депутати от БСП и ДПС на 4 юли парламента и във вторник ще бъде гледан на заседание на парламентарната комисия по регионална политика и местно самоуправление.

Промените

С измененията в ЗУТ депутатите предлагат идейните проекти за обекти с национално значение, определени с акт на Министерския съвет, както и за строежи от първа и втора категория, финансирани с публични средства, с индикативна стойност над 10 млн. лв., да се одобряват от министъра на инвестиционното проектиране. За останалите национални обекти, които не покриват тези изисквания, ще отговаря министърът на регионалното развитие.

Под публични средства с индикативна стойност над 10 млн. лв. се има предвид парите, осигурени от държавния бюджет, както и тези, отпускани по фондовете на Европейския съюз, е посочено в допълнителните разпоредби на законопроекта.

В проекта е записано още, че министърът на инвестиционното проектиране ще упражнява контрол върху дейността на участниците в инвестиционния процес, както и на дейностите по разрешаване на строителството, приемане и въвеждане в експлоатация на готовите строежи.

Дейността на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), кадастъра, изработването на строителните норми и правила минава на подчинение на Министерството на инвестиционното планиране, е записано в законопроекта.

Предложеният проект предвижда още, както и досега, министърът на регионалното развитие да назначава Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика.

Заради министъра на инвестиционното проектиране се създава изцяло нов орган - Национален експертен съвет по инвестиционно проектиране. Той ще прави експертиза на инвестиционните проекти, чието съгласуване и одобряване е от компетентността на съответния министър, ще приема инвестиционни проекти и проекти за общи устройствени планове на общините, които попадат в неговите правомощия.

Министърът на инвестиционното проектиране ще участва и при изготвянето на промени в наредбата, с която се определят условията и редът за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти.

Депутатите са записали още в проекта, че министърът на регионалното развитие упражнява контрол по спазването на разпоредбите на закона и на нормативните актове по прилагането му.

Министърът на инвестиционното проектиране пък ще контролира спазването на закона при проектирането и строителството, в което се включва и влагането на качествени строителни материали.

Започнатите обекти се довършват по досегашния ред

По сегашния закон ще се довършват вече започнали процедури по одобряването на инвестиционни проекти, издаването на разрешения за строеж, както и одобряването и допускането на изменения в одобрените инвестиционни проекти за обекти с национално значение, определени с акт на Министерския съвет.

Издадените вече разрешения за строеж по този закон ще бъдат допускани от министъра на регионалното развитие.

Подзаконовите актове по прилагане на този закон, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, запазват действието си, пише още в проекта.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес