Драстични нарушения в работата на Комисията по хазарта

Драстични нарушения в работата на Комисията по хазарта

Сметната палата е установила драстични нарушения в работата на Държавната комисия по хазарта (ДХК) от началото на 2003 г. до края на 2004 г. Това става видно от одита на палатата за двете години от дейността на комисията, резултатите от който бяха огласени във вторник. Докладът на палатата е бил връчен на министъра на финансите на 15 юни 2005 г. По това време това е Милен Велчев.

Нарушенията са десетки и обхващат както дейността на комисията като лицензиращ и регулиращ орган на хазартната дейност, така и при управлението и разходването на финансовите ѝ средства. В посочения период ДХК е ръководена първоначално от Георги Петров, а след уволнението му – от Методи Киров. И двамата са заели поста си с личното одобрение на тогавашния министър-председател Симеон Сакскобургготски.

Георги Петров обжалва пред съда уволнението си и бе възстановен на работа през есента на миналата година. И в момента той управлява ДХК.

През 2004 г. намалява броя на направените от комисията проверки спрямо 2003 г. по всички видове хазартни дейности с изключение при игрите със залагания върху резултати от случайни събития. Няма никакъв контрол от страна на комисията върху организаторите на телефонни игри чрез медиите при посредничеството на телекомуникационни оператори, констатира Сметната палата. Освен това не са проверявани всички обекти, които са уведомили комисията за временно спиране на дейността.

Комисията не е поискала да се представят документи за авансово платен акциз от организаторите на хазартни игри в игрално казино и игрална зала съгласно Закона за акцизите. Одиторите са се натъкнали на случаи на глоби под минималния размер за съответното нарушение, установен в Закона за хазарта.

Не са събрани разсрочени държавни такси по Тарифата за таксите към Закона за хазарта в размер на 193 595 лв., без да са начислени лихви, както и за внесени по-късно от определените срокове 85 114 лв. Не са събрани дължими държавни такси от 158 665 лв., както и влезли в сила наказателни постановления за 189 000 лв.

Комисията е похарчила с 41 хил. лв. повече през 2004 г. в сравнение с 2003 г., въпреки че от бюджета са ѝ били отпуснати 790 хил. лв. повече.

Най-голяма част от парите за издръжка на комисията са били дадени за външни услуги – 66% през 2003 г. и 64% през 2004 г. основно за наем на помещения поради липса на собствени.

Раздадените пари за заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, заедно с осигурителните вноски към тях, са 64% от общите разходи на комисията през 2003 г. и 69% - през 2004 г.

Одиторите са се натъкнали на граждански договори за външни услуги и становища по въпроси, по които комисията не е използвала собствения си персонал, назначен за тази цел.

В разрез с всички изисквания комисията раздавала лицензи за хазартна дейност на кандидати с непълен набор документи. Сметната палата е установила, че в мотивите си за издаване на лицензи експертите са отразявали като представени липсващи документи или въобще не са отбелязвали липсата им.

Две от издадените през проверявания период три разрешения за организиране на хазартни игри в казино са подписани, въпреки че организаторите не са имали пълния набор документи. А 83% от разрешенията за организиране на игри "Бинго" са дадени в нарушение на изискванията на наредбата.

В един от тези случаи решението е взето три дни след постъпване на искането, без да са изискани седем приложения, които са липсвали, се посочва още в доклада на палатата.

При 115 от дадените 128 разрешения за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала не е отчетена липсата на един или повече от изискваните документи.

Споделяне

Още от България