Дръжавният ни дълг намалял с 10,9 млн. лв.

На 8,22 млрд. евро възлиза държавният и държавно-гарантираният ни дълг към 31 август 2004 г., съобщиха от Министерството на финансите. От тази сума 1,30 млрд. евро е вътрешният, а 6,92 млрд. евро - външният дълг дълг. Отчетената промяна се дължи основно на извършените погашения през месеца, допълват от финансоовото ведомство.

Съотношението на държавния и държавно-гарантиран дълг към БВП в края на август 2004 г. е 42,3%. Това е с 0,1 процентни пункта по-ниско от регистрираното ниво през юли. Делът на външния дълг е 35,6%, а на вътрешния - 6,7% от прогнозния БВП. През същия период на предходната година съотношението дълг/БВП е било 50,6%. От тях 44,3% външен и 6,3% вътрешен дълг. Продължава тенденцията на постепенно нарастване на вътрешния дълг в състава на общия държавен и държавно-гарантиран дълг.

Платените лихви и главници по държавния и държавно-гарантиран дълг през август възлизат на 110,8 млн. лева. От началото на годината са направени общо 2,4375 млрд. лв. плащания на главници и лихви. От тях: 2,1464 млрд. лева. по външния и 291,1 млн. лв. по вътрешния дълг. Плащанията в щатски долари са били доминиращи - 65,9%, следват ги погашенията в евро - 14,1%, и в лева - 11,9%.

От началото на годината най-големи погашения на главници по външния дълг са направени за брейди облигациите - 1,2863 млрд. лв., кредитите от МВФ - 113,8 млн. лв., Световна банка - 66,0 млн. лв. и държавни инвестиционни заеми - 58,4 млн. лв.

През август обаче сме получили нови държавни инвестиционни заеми в размер на 33,2 млн. лв., отпуснати от Световна банка, и 19,7 млн. лв. от Европейска инвестиционна банка. Взели сме и държавно-гарантирани заеми за 11,3 млн. лв. От началото на годината финансирането с вътрешни емисии на ДЦК е в размер на 443,1 млн. лв., а новоусвоените външни кредити са 424,5 млн. лева, информират от финансовото министерство.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?