ДС-архивът затворен до предаването му в комисията по досиетата

Дирекция "Информация и архив" на МВР преустанови ползването и предоставянето на документи на бившата Държавна сигурност (ДС) за периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г. на физически и юридически лица, съобщиха от МВР.

Заявленията за достъп до лични данни, за научно-изследователска, публицистична и проучвателна дейност по информация от архивните фондове на ДС за посочения период трябва занапред да се подават до компетентния орган - Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, известна като комисията по досиетата.

Заявленията на граждани във връзка със Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, с искане за издаването на удостоверителни документи, трябва да се отправят към същата комисия. Ползването на останалите архивни фондове става по досегашния ред, допълват от комисията.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?