ДС-архивът затворен до предаването му в комисията по досиетата

Дирекция "Информация и архив" на МВР преустанови ползването и предоставянето на документи на бившата Държавна сигурност (ДС) за периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г. на физически и юридически лица, съобщиха от МВР.

Заявленията за достъп до лични данни, за научно-изследователска, публицистична и проучвателна дейност по информация от архивните фондове на ДС за посочения период трябва занапред да се подават до компетентния орган - Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, известна като комисията по досиетата.

Заявленията на граждани във връзка със Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, с искане за издаването на удостоверителни документи, трябва да се отправят към същата комисия. Ползването на останалите архивни фондове става по досегашния ред, допълват от комисията.

Споделяне

Още от България