Дупката в търговското салдо ще продължава да расте

Отрицателното търговско салдо на страната ще продължава да расте заради вноса на енергийни ресурси и инвестиционни стоки, но това не е толкова опасно, защото се компенсира с вложенията. Тази краткосрочна перспектива коментира в понеделник Дияна Найденова, директор на Дирекция "Външноикономическа политика" на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), по време на дискусия за търговската политика на ЕС и ролята на гражданското общество.

Средносрочно България остава перспективна дестинация за инвестиции, на което и се дължи ръстът на вноса, водещ до отрицателното салдо по търговската сметка на страната. Експанзията на инвестиционна дейност е съпроводена с вноса на машини и съоръжения и на необходимите за производството суровини. Докато има голям приход по платежния план на страната в резултат на инвестициите, размерът на отрицателното салдо не е опасен за макроикономическата стабилност, коментира Найденова. Тя припомни, че до август инвестициите в България надвишават 3.8 млрд. евро. В същото време търговията ни е на минус 6.5 млрд. лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?