Два ″антикризисни″ законопроекта набързо оттеглени от правителството

Два ″антикризисни″ законопроекта набързо оттеглени от правителството

Правителството оттегли от парламента два законопроекта, които бяха изготвени в отговор на приетите преди малко повече от месец мерки за преодоляване на кризата. Мерките бяха продължително обсъждани от тристранната комисия и претърпяха многократни промени.

Единият изтеглен проект е за изменение в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), а вторият е за изменение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Решението за оттеглянето на проектите бе взето на заседанието на правителството в сряда.

И двата проекта срещнаха силен корпоративен отпор, когато се заговори за приемането им.

Промените в ЗКПО предвиждаха данък да се дължи не върху печалбите на застрахователните дружества, а върху отчетените приходи. Проектът бе посрещнат негативно от застрахователите, защото щяха да плащат много повече данъци от сегашните. Според разчетите на правителството от влизането в сила на новото облагане в хазната се очакваше да постъпят допълнително 100 млн. лв.

Оттеглянето е мотивирано с ″готвени в момента законови промени, с които ще се въведе косвен данък върху застрахователните премии, каквато е практиката в повечето други държави″, съобщи правителственият пресцентър.

Измененията в ЗДДФЛ се отнасяха до облагане на печалбите от участие в хазартни игри. Предвиждаше се печалбите от тото и лотоигрите да се облагат с данък от 10%, както всеки друг доход, което щеше да доведе до събиране на допълнително 80 млн. лв. от доходен данък.

Предложението също бе посрещнато негативно от организаторите на хазартни игри, които се опасяват, че облагането ще предизвика отлив от играчи, защото ще намали печалбата.

″Предвид това и във връзка с подготвянето на изменения в Закона за хазарта, е прието за целесъобразно облагането на печалбите от участие в хазартни игри да бъде обсъдено и въведено едновременно със или след приемане на промени в Закона за хазарта″, гласи мотивът за оттеглянето на проекта.

От всички антикризисни мерки на правителство в най-напреднал стадий на изработване е пакетът от социални мерки, свързани с новия начин за изплащане на болничните, падането на тавана на обезщетението за безработица и др. Те вече бяха приети от депутатите на първо четене и предстои окончателното им гласуване.

В Народното събрание бяха внесени и промени в други два закона - в Закона за местните данъци и такси, с който се регламентира данък “лукс“ и в Закона за политическите партии, с който се орязват 15% от субсидиите на партиите, но те са минали само през комисия само на първо четене.

Една от ключовите и най-″доходоносни″ антикризисни мерки – продажба на спестени парникови емисии, която трябваше да донесе 300 млн. лева, се оказа невъзможна в средата на май, малко след одобряването на пакета с антикризисни мерки. На страната беше отнета акредитацията за търговия с въглеродни емисии, тъй като националната система на България за оценка на емисиите парникови газове не съответства на изискванията на Протокола от Киото.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?