Два нови моста и магистрала по Черно море ще строят София и Букурещ

Михай Тудосе: Страните ни са два оазиса на безопасността на гражданите

Два нови моста и магистрала по Черно море ще строят София и Букурещ

България и Румъния търсят съвместни инвестиции за реализацията на три големи инфраструктурни проекта. Това са втори мост между Русе и Гюргево, мост, жп линия и високоскоростен път между Никопол и Търну Мъгуреле и изграждането на магистрала между Констанца, Варна и Бургас. Това обяви българският премиер Бойко Борисов на пресконференция с румънския си колега Михай Тудосе след съвместното заседание на правителства на двете страни в Евксиноград.

Резултатът от срещата във вторник беше откриването на граничния пункт Кайнарджа – Липница, който стоеше готов от пет години, и подписването на пет споразумения, сред които протокол за прилагане на спогодбата за реадмисия между България и Румъния от 2000 г., за достъп на кораби, нуждаещи се от помощ и за аварийна доставка на електроенергия.

България и Румъния ще продължат да работят заедно за влизането си в Шенген, казаха двамата премиери. Борисов каза, че влизането в Шенген е политически въпрос и с повече такт, умения и дипломация той може да се реши. "България и Румъния са осъдени някак си да бъдат заедно, това не е лошо. Мисля, че максимум до една година ще бъдем в Шенгенското пространство", каза румънският премиер Михай Тудосе, цитиран от "Фокус".

По думите му България и Румъния са два оазиса, два острова на безопасност за гражданите."Двете държави сме изключително толерантни спрямо малцинствата и спрямо религиозната принадлежност, което е един допълнителен елемент... Заедно сме острови на стабилност и сигурност за гражданите, което става нещо много рядко срещано по цялата планета, не само в западноевропейските държави и жалко, че нито Румъния, нито България не спекулирахме с тази възможност, която могат да предложат", допълни Тудосе.

Трите инфраструктурни проекта

За българското правителство най-важният приоритет е изграждането на втори мост между Русе и Гюргево.

"Това е най-лесно за изпълнение", смята Борисов. Той обясни, че от Русе до Букурещ са 45 километра по права линия, а България в момента проектира пътя Русе - Велико Търново до магистрала "Хемус".

Другият проект, на който държи румънската страна, е Никопол - Турну Мъгуреле. Възложено е проучване колко би струвало изграждане на мост, жп линия и високоскоростен път, каза Борисов.

Третият проект е изграждането на магистрала от около 200 км, която да свърже морските градове Констанца, Варна и Бургас.

Борисов каза, че е оптимист за реализацията на трите проекта, защото тол системата и концесията на подобни съоръжения ще привлекат инвестиции.

Михай Тудосе посочи, че изграждането на инфраструктурата не трябва да е самоцел, а средство двете държави да бъдат конкурентоспособни в Европа и да предоставят инвестиционни възможности. Според него реализирането на проекти от този тип ще осигури и по-добър живот за гражданите.

Борисов съобщи още, че Румъния подкрепя проекта за газовия хъб "Балкан".

Обща търговия в Китай и Арабския свят

Българският премиер одобри идеята на румънския си колега за създаването на търговски къщи за прясно охладено месо, плодове и зеленчуци за пазарите в Арабския свят и Китай.

Двамата премиери са се разбрали подобни срещи да станат ежемесечни, особено като се има предвид, че двете страни са "на една река разстояние" по думите на Тудосе. Според него създадените междуминистерски комитети ще осигурят условия да се работи прагматично по различни теми.

Не бива да губим още 20 години, през които отново да сме в периферията на Европа, и да гледаме центъра, а да забравяме да гледаме съседите си, каза още румънският премиер.

Договор за аварийна доставка на ток

"Електроенергийният системен оператор" на България и Националният преносен оператор на Румъния "Транселектрика" подписаха договор за оказване на взаимна аварийна доставка на енергия, съобщи Министерството на енергетиката. Спешните енергийни доставки ще са от реалновременните резерви и няма оказват негативно влияние на вътрешното снабдяване.

Аварийната помощ трябва да бъде осигурена до един час от поискването ѝ,предвижда договорът, който влиза веднага в сила и ще действа до 31декември 2018 г.

Протокол към споразумението за реадмисия от 2000 г.

Министрите на вътрешните работи Валентин Радев и Кармен Даниела Дан подписаха Протокол за прилагане на подписаната през 2000 г спогодба между двете правителства за обратно приемане на собствени граждани и чужденци. По този документ се работи от 2011 г. и вече са разписани процедурите и условията за обратно приемане при всички възможни хипотези. По този начин се заменя съществуващата в момента практика за вземане на решения по изпълнението на Спогодбата ad hoc за всеки отделен случай.

Българският компетентен орган за подаване, приемане и обработка на молби за обратно приемане на централно ниво е сектор "Реадмисия" на ГДГП (за молбите по нормална процедура, които се изпращат в срок до шест месеца след установяване на незаконно пребиваване), а на регионално ниво – РДГП Русе (за молбите по ускорена процедура, в случаите на задържане в граничните зони, които се подават не по-късно от 72 часа от задържането на лицето).

Граничните контролно-пропускателни пунктове, на които ще се осъществява приемането, са всички сухопътни ГКПП с Румъния и ГКПП на летище "София" и летище "Букурещ" от румънска страна.

Протоколът влиза в сила след изпълнение на вътрешноправните процедури на двете държави, като за България решението на Министерски съвет при даването на мандат предвижда влизане в сила от датата на подписването.

Споразумение за безопасно корабоплаване

Безопасността на корабоплаването в общия българо-румънски Черноморски регион ще бъде осигурена чрез предоставяне на убежища за бедстващи кораби. С подписаното споразумение от министрите на транспорта на двете страни ще бъдат изпълнени европейските изисквания за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация.

Чрез споразумението се регламентират принципите на двустранното сътрудничество, както и вземането на решения при предоставяне на място за убежище на кораб, с оглед избягване на ненужен риск за корабоплаването и околната среда.

Меморандум за насърчаване на инвестициите

Подписан беше и меморандум за разбирателство и сътрудничество между Българската агенция за инвестиции и румънското Министерство на бизнес средата, търговията и предприемачеството. Целта е стимулиране и подпомагане на бизнеса между двете страни, развиване на близки търговски отношения и увеличаване на обема на двустранните инвестиции.

Търговията между България и Румъния отчита положителни тенденции, като стокообменът за миналата година възлиза на 3.8 млрд. евро, което е увеличение с 5.7%. Салдото в двустранната търговия е положително за България и е в размер на 256 млн. евро за 2016. За първите пет месеца на тази година се наблюдава ръст с 14.2% на стокообмена спрямо, същия период на 2016 г.

Декларация за сътрудничество в социалната политика

България и Румъния подписаха и декларация за сътрудничество в областта на социалната политика. Тя изразява готовност за съвместни действия за обмяна на информация и опит в областта на младежката заетост, трудовата мобилност, политиките за закрила на детето, здравословни и безопасни условия на труд, равенство на половете и борбата с домашното насилие.

Двете страни ще обменят добри практики и мерки срещу недекларирания труд, като сътрудничеството ще включва съвместни проверки между инспекциите по труда на двете държави. Документът предвижда общи действия и между службите по заетостта на България и Румъния, както и обмяна на опит в областта на социалното включване.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?