Два приюта за жертви на трафик ще заработят у нас с швейцарска помощ

Два приюта за жертви на трафик ще заработят у нас с швейцарска помощ

Два приюта за деца и възрастни, жертви на трафик, ще заработят в София с помощта на Швейцария. Това предвижда българо-швейцарската програма за превенция и подпомагане жертвите на трафик, която бе представена от вицепремиера Меглена Кунева и посланика на Швейцария Денис Кнобел в понеделник .

В изграждането им ще бъдат вложени малко над 4 млн. лева, като финансирането от швейцарска страна е 85 на сто. В тях ще бъдат настанени върнати от Швейцария в България 90 жертви на трафик.

Според Кунева е важно, че проектът се осъществява именно в този момент, когато вниманието е насочено към бежанската криза в Европа и българските граждани – жертви на трафик, може да останат незабелязани. България е на трето място по брой жертви на трафик в Швейцария. По думите ѝ, годишно биват идентифицирани между 500 и 550 български жертви за цяла Европа, голямата част от тях млади жени.

Плановете включват създаването на денонощна организация за предоставяне на медицинска, психологическа и правна помощ за жертвите. Въвеждането на специален мониторинг трябва да подобри работата на Националния механизъм за идентифициране на жертви на трафик. Специално внимание ще се обърне на хората, които са били в приюти, за да се избегне повторното им трафикиране.

Предвиждат се обучителни семинари с уязвимите групи и три информационни кампании. Специална телефонна линия ще предоставя информация относно легални форми на работа и живот в чужбина. Ще се засили сътрудничеството и обменът на опит между българската и швейцарската полиция. Целенасочени усилия ще бъдат положени за предотвратяване на повторното въвличане на жертвите в мрежите за трафик.

Партньорските организации, участващи в програмата, от българска страна са Международната организация по миграция и Асоциация “Анимус”, а от швейцарска – Швейцарското координационно звено срещу трафика на хора и незаконното прекарване на мигранти, Федералния офис на полицията и Специализираната служба “Търговия с жени и миграция на жени“.

“Подписването на днешното споразумение е знак за ангажимента ни както към България, така и към борбата с трафика на хора“, заяви посланикът на Швейцария Денис Кнобел. Той определи като ползотворно досегашното партньорство на швейцарските власти с българската прокуратура и министерствата на вътрешните работи и правосъдието.

Споделяне

Още от България