Две държавни бази данни за населението дават разлика от 1.5 млн. души

Ново преброяване ще има през 2021 г.

Председателят на НСИ Сергей Цветарски

Разлика от 1.5 милиона души за населението на страната дават две държавни бази данни. Това стана ясно от обясненията на Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт (НСИ) пред радио "Дарик".

Според данните на НСИ броят на населението е 7.01 млн. души към края на 2017 г., а според гражданския регистър за административно обслужване (ГРАО), който се поддържа от Министерството на регионалното развитие, то е с 1.5 млн. души повече.

Причината е в миграцията. Освен това НСИ "прави снимка" на моментното състояние, а ГРАО следи само документите, обясни Цветарски.

В началото на 2021 г. ще се проведе поредното преброяване на населението у нас. Такова ще бъде направено във всички страни от Европейския съюз. Критичната дата ще е 22 януари, а общо работата по преброяването ще продължи до 15 февруари.

Ще има възможност хората да отговорят на въпросника по електронен път, но след това ще бъдат посетени и от сътрудник на НСИ, за да потвърдят, че са го направили.

Анкетираните ще имат правото да самоопределят пола и възрастта си. Но дори да излъжат, каквито случаи е имало в практиката на анкетьорите, служителят няма право да спори. Институцията обаче може да свери обявеното с информацията, например за възрастта, в други регистри.

Глобата за неотговорилите на въпросите е 160 лв.

Споделяне

Още от България