Две германски фирми ще изпълняват проекта за рехабилитация на ТЕЦ "Марица Изток 3"

Енергийна компания "Марица изток 3", която е съвместното дружество между американската енергийна компания Ентърджи и Националната електропреносна компания (НЕК) подписаха договор с избрания за главен изпълнител за проекта ТЕЦ "Марица изток 3" консорциум от германските компании "DSD Dillinger Stahlbau" GmbH и "RWE Industrie-Losungen" GmbH.

Двете фирма са сред водещите в областта на строителството. DSD е дъщерно дружество на Ferrostaal, която е част от "MAN" AG - Мюнхен, Германия. DSD има поделения в 35 страни по света. Дейността ѝ включва проектиране, изработване, доставка и монтаж на преносни технологии, стоманени и други индустриални структури.

"RWE Industrie-Losungen" GmbH е дъщерно дружество на "RWE Solutions" AG, която е част от "RWE" AG. В международен план RWE AG се нарежда сред водещите компании в областта на доставките на електроенергия, газ и вода, както и по отношение на управлението на отпадъците и пречистването на околната среда.

Рехабилитацията и модернизацията на ТЕЦ "Марица изток 3" ще започне след постигане на финансовото осигуряване на проекта и ще трае приблизително три години и половина. През този период ще бъдат рехабилитирани последователно всеки един от четирите блока на централата, което означава, че ТЕЦ "Марица изток 3" ще продължава да произвежда електроенергия.

По време на модернизация ще се създадат повече от 600 работни места и ще бъдат възложени поръчки за $75 милиона на фирми от региона.

Общата стойност на проекта е 470 милиона щ. долара ($100 милиона, от които ще бъдат инвестирани за опазване на околната среда). В резултат на рехабилитацията животът на ТЕЦ "Марица Изток 3" ще бъде удължен с най-малко 15 години.

Предвижда се, че в резултат на рехабилитацията и модернизацията eмисиите на серен диоксид да бъдат намалени с 90 - 95%, което означава, че за първи път емисиите, отделяни в резултат на работата на централата ще влязат в границите на стойностите за вредни емисии, определени от Световната Банка. Отпадните води ще бъдат събирани в максимална степен и след пречистване ще се използват за нуждите на централата.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?