Две нови електронни услуги пуска НАП

Две нови електронни услуги пуска НАП

Националната агенция за приходите (НАП) съобщи, че ще обменя електронно информация с банки, застрахователи, общини и други ведомства във връзка с извършвани ревизии и проверки на техни клиенти.

Това става възможно с внедряването на две нови електронни услуги, които са достъпни с квалифициран електронен подпис /КЕП/. Едната услуга е "Връчване на документи на трети лица в рамките на контролни производства", а другата "Подаване на документи от трети лица в рамките на контролни производства".

По този начин общият брой на предоставяните от НАП електронни услуги надхвърля 140.

От днес организациите, които не са страни в контролни производства (например банки, застрахователни дружества и много други), но от тях се изисква информация по конкретна ревизия или проверка, ще могат по електронен път да получават и изпращат документи от и към НАП. 

За последната година над 1 млн. документа са разменени изцяло онлайн в рамките на 200 000 проверки и ревизии чрез информационната система "Контрол", съобщават от НАП.

Новите електронни услуги са добавени в портала за е-услуги на НАП. Достъп до услугите за получаване на документи и предоставяне на отговори  имат представляващия или упълномощени от него лица, след направена регистрация в портала за е-услуги, достъпни чрез квалифициран електронен подпис (КЕП). Това става с подаване на заявление за съответната услуга.

Националната агенция за приходите призовава отново своите клиентите да отложат посещенията си в офис на ведомството до преустановяването на извънредното положение, като дотогава използват електронните услуги, достъпни портала за е-услуги.

Структурите на НАП продължават да работят и да обслужват клиенти при допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията.

Споделяне

Още от Бизнес