Две оферти за компресорните станции на "Турски поток" у нас

ГБС играе с германската "Ферощал", другият кандидат обединява българска, беларуска, украинска и испанска фирма

Две оферти за компресорните станции на "Турски поток" у нас

Двама кандидати привлече обществената поръчка за доставката на двете компресорни станции за трасето на "Турски поток" през българска територия, обявена от държавният газов оператор "Булгартрансгаз". Тя е на стойност 351 635 657 лв. без ДДС и според обявлението трябва да бъде изпълнена за 730 дни, което излиза извън посочваните досега намерения за въвеждане в експлоатация на тръбата частично в началото на януари 2020 г. и напълно – д о края на 2020 г.

Във вторник бяха отворени офертите на желаещите да се включат в проекта за разширяване на газопреносната ни мрежа от границата с Турция до тази със Сърбия.

Единият кандидат е Д3ЗД "Расово – Провадия КС“, сформирано от българското дружество "Климатроник", което се занимава с климатични системи, беларуската "Алвора", която се занимава със строителство, украинската "Полтаваспецмонтаж", която също се занимава със строителство, и испанския консултант "ТЕК-Куатро".

Срещу него играе "Ферощал Балкангаз", в което участват германската "Ферощал" и българската "Главболгарстрой" и нейното дружество "Главболгарстрой Интернешънал“, които са познати изпълнители на поръчки на "Булгартрансгаз".

Предстои преглед на офертите дали отговарят на изискванията на поръчката, за да бъдат допуснати до отваряне на ценовите предложения.

Основните дейности, включени в обществената поръчка, предвиждат изработване на инвестиционен проект, доставка на материали и оборудване и строително-монтажно работи на двете компресорни станции . "Расово" и "Провадия".

За КС "Расово" ще бъдат инсталирани 3 броя газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА) с номинална мощност 12 MW всеки. За КС "Нова Провадия" се предвиждат 4 броя ГТКА с номинална мощност 10 MW всеки.

За да бъдат свързани новите компресорни станции с газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз", ще бъдат проектирани и изградени входящи и изходящи шлейфи и оптична кабелна линия, а за присъединяването им към мрежите на техническата инфраструктура – проектиране и изграждане на пътни връзки, електрозахранване, водоснабдяване и канализация и др.

Икономически най-изгодна оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена", съгласно обективни показатели, включващи срокове за изпълнение, показател свързан с работата на газотрубинните двигатели, ценови параметри и процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?