Две седмици за предлагане на кандидатури за директор на БТА

Предложенията за генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА) могат да се правят от народни представители от 8 до 21 ноември 2012 г. чрез деловодството на парламента до комисията по култура, гласуваха в сряда депутатите. В пленарната зала бяха приети процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на генерален директор на БТА.

Според правилата изслушването ще се състои на открито заседание на комисията по култура на 12 декември. След това кандидатите трябва да бъдат избрани от парламента с явно гласуване по азбучен ред. За избран се смята този, който е получил най-много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители. В случай, че двама или повече кандидати имат равен брой гласове, се прави второ гласуване за тях при същите условия. При необходимост се произвежда и трети вот, пак при същите условия.

В срок три работни дни от получаването им, предложенията и документите на номинираните за генерален директор на БТА се публикуват в интернет страницата на комисията по култура и медии.

При изслушването от комисията кандидатите трябва да представят концепция за развитието на агенцията за петгодишен срок, която включва предложение за информационното, технологичното и финансовото осигуряване.

Според Закона за БТА генералният директор се избира и се освобождава от Народното събрание. Приемането на процедурните правила, уреждащи издигането, представянето на документи и изслушването на кандидатите, се налага заради осигуряване на максимална прозрачност, посочи председателят на медийната комисия Даниела Петрова.

Споделяне

Още от