Две трети от българите приемат етническото разделение за нормално

Две трети от българите приемат етническото разделение за нормално
Тревожна нетолерантност към други етноси и остра нетърпимост към хора с нетрадиционна сексуална ориентация регистрират в България социолозите от агенция "Скала" в изследване, посветено на дискриминацията. Резултатите от изследването бяха представени в четвъртък на семинар на Боровец, организиран от Комисията за защита от дискриминация.

Според проучването дискриминацията по етническа принадлежност е най-често срещаната, според 68% от българските граждани. Притеснителното е, че този процент от хората, които признават етническата дискриминация, я приемат за нещо нормално, докато по-малко от половината виждат в нея проблем. Същото Неравнопоставеност по етнически признак отчитат анкетираните сред всички основни етноси в България, като отношението им по тези въпроси е поразително сходно.

На следващо място са дискриминацията по възраст – 30% от интервюираните, по увреждания – 25%, имуществено състояние – 23%. Следва дискриминацията по пол, образование, религиозни убеждения и сексуална ориентация – по 16%.

Две трети от хората смятат, че у нас има дискриминирани групи

Две трети от хората споделят от мнението, че в България има дискриминирани групи, несъгласните са около 30 на сто, а всеки десети се въздържа от преценка. Социолозите регистрират, че както и при етническата дискриминация и останалите дискриминационни практики се приемат за нещо обичайно, дори и сред тези, които са техен обект.

Българският етнос е два пъти по-малко дискриминиран от останалите етноси, като при ромския делът се удвоява.

Ненавистта между турци и цигани по-дълбока, отколкото на двата етноса с българи

При турците близо 39% казват, че са били жертва на дискриминация по етнически признак, 12.5% - на физически тормоз, 17.3% - на психически заради етноса си. 11.6% смятат, че са дикриминирани заради религията си.

Интересно е отношението на турците към други етнически групи. 37.7% не биха одобрили брак на детето си с българин или българка. Още по-негативно е отношението на турците към ромите. 54.6 от тях не биха записали детето си в училище с роми, 51.6% не биха си купили къща в ромски квартал, 36% не биха работили в една стая с роми, 34% не искат приятелство с роми, близо 70% не одобряват брак на детето им с ром.

От страна на ромите резултатите показват по-силно изразено негативно отношение към турците, отколкото към българите. 5.2% от ромите не биха си купили къща в квартал, населен с българи, почти същият е делът на тези, които не биха записали

детето си в училище с българчета. 8.5% от тях не биха другарували с българи, а 25.4% не биха одобрили брак на детето си с българи. За сравнение 29% от римите на не биха си купили къща в турски квартал, 27.6% не биха записали детето си в училище с турчета, 25.5% не биха създали приятелство, а 27.2% не биха одобрили детето им да сключи брак с турци. 52.5% от ромите са били жертва на етническа дискриминация, 28% - по образование, близо 12% - по имуществено състояние.

55.2% от ромите твърдят, че живеят по-зле от останалите хора в България, а 62% смятат, че много често или понякога попадат в ситуации, които накърняват правата им.

Нямаме нищо против инвалидите, но не и да са в дома ни

Според данните 83% са съгласни, че собствениците на сгради, които не създават облекчен достъп на хора с увреждания, трябва да бъдат санкционирани, 92% нямат нищо против да работят в една стая с човек с увреждания, 95% - да създават приятелство с такъв. В същото време едва 11% без уговорки биха се съгласили детето им да сключи брак с човек с увреждания, 29% не биха могли да общуват свободно с такъв. Близо половината от анкетираните биха се държали по-снизходително с хората с увреждания.

Остра нетърпимост към хомосексуалните

Българското общество демонстрира силно изразена хомофобия, отчитат социолозите. Близо 80% от българите изразяват отрицателно отношение към хомосексуалните, 53% - крайно отрицателно отношение. Едва 17% декларират, че са в състояние свободно да общуват с човек, за когото знаят, че е гей. Близо половината не биха работили в една стая с хомосексуален, около три четвърти не биха могли да създават приятелство с такъв човек. 70% не биха записали детето си в училище, за което знаят, че има учител гей. Около половината българи не биха се примирили с хомосексуалната ориентация на своето дете, показват данните.

Добра вест – няма нетърпимост на религиозна основа

Социолозите отчитат, че няма съществена нетърпимост на религиозна основа между християни и мюсюлмани, нито на източноправославни спрямо католици. Доколкото има напрежение на религиозна основа, то се проявява само по отношение на евангелистките църкви и има по-скоро политически, а не религиозен характер.

Споделяне

Още от България

Каква е оценката ви за проектокабинета на ИТН?