Две трети от българите смятат, че “свързват двата края”

Близо две трети от българите или 65.8% определят финансовото състояние на домакинствата си като “свързваме двата края”. Това сочи представително наблюдение на Националния статистически институт (НСИ) за месец април, в което участват българи над 16-годишна възраст.

“Свързваме двата края” е израз, зад който се крие самооценката, че финансовите работи на домакинството са под контрол и приходите горе-долу покриват разходите. Изразът, определящ влошаващо състояние, е “затъваме в дългове”, а за подобряващо се – “спестяваме по малко”.

През април се подобрява общата балансова оценка за бюджета на домакинствата (с 4.2 пункта), като това подобрение е по-силно изразено при селското население. Общо като относителен дял намаляват "затъващите в дългове" (с 2 пункта) и "свързващите двата края" (с 2.1 пункта) за сметка на тези, които "спестяват малко" (увеличение с 3.7 пункта).

Над 42% от анкетираните посочват, че сегашната икономическа ситуация е много неблагоприятна за спестяване. Около 66% не виждат перспектива за това и през следващите 12 месеца.

Близо три четвърти (72%) са посочили като съвсем невероятно през следващите две години да си купят кола, над 85% не планират за същия период да си купят или построят ново жилище. Малко над 62% определят като невероятно да си обновят жилищата през следващите 12 месеца.

Според една трета от анкетираните (35.6%) сегашните потребителски цени са се повишили твърде много, сравнено със същия период на миналата година. За почти половината (45.3%) песимистични остават и прогнозите за движението на цените за следващите 12 месеца. За същия период близо 50.8% не очакват промяна във финансовото състояние на домакинствата.

Като цяло през април 2007 г. показателят на "доверие на потребителите" се покачва със 7.8 пункта спрямо януарското си равнище, като при градското население увеличението е с 9.1 пункта, а при селското – 5.4 пункта.

Мненията на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на домакинствата през последните дванадесет месеца, а така също и очакванията им за следващите дванадесет месеца са по-благоприятни, като балансовите показатели нарастват спрямо предходното (януарско) наблюдение съответно с 3.4 пункта и с 11.6 пункта.

В сравнение с изразените мнения отпреди три месеца, априлското наблюдение показва и по-благоприятни оценки за общата икономическа ситуация в страната, както по отношение на настоящото ѝ развитие, така и в перспектива за следващите дванадесет месеца.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?